Shutterstock

Näin monta ystävää koululaisella pitäisi olla

Laaja tutkimus antaa viitteitä siitä, kuinka monta ystävää koululaisella tulisi hyvinvoinnin ja mielenterveyden kannalta olla.

Ystävyyssuhteet ovat arvokkaita, siitä ei ole epäilystäkään. Aiemmat tutkimukset ovat jopa osoittaneet, että hyvät ystävät ovat äärimmäisen tärkeitä lasten ja nuorten elämänlaadulle.

Ystävyyssuhteiden taustalla olevien aivojen mekanismien tutkimus on kuitenkin ollut puutteellista. Nyt tutkijat ovat perehtyneet asiaan ja saaneet selville, kuinka monta ystävää lapsilla ja nuorilla tulisi heidän hyvinvointinsa kannalta olla.

Tutkimus on julkaistu biolääketieteen ja biotieteiden eLife-lehdessä.

Terveet aivot ja hyvä koulumenestys

Tutkijat analysoivat yli 23 000 yhdysvaltalaiseen ABCD-tutkimukseen (Adolescent Brain Cognitive Development) osallistuneen lapsen ja nuoren tietoja. Analyysien, aivokuvauksien ja kahdeksan välittäjäaineen pitoisuuksien perusteella tutkijat totesivat, että aina viiteen ystävään asti jokainen lisäystävä vaikutti myönteisesti aivojen kehitykseen, kognitiivisiin kykyihin, mielenterveyteen ja koulumenestykseen.

Viisi ystävää on siis raja-arvo. Kun ystäviä oli enemmän kuin viisi, hyödyt eivät enää lisääntyneet. Itse asiassa tutkijat havaitsivat, että kognitiiviset kyvyt heikkenivät niillä, joilla oli yli viisi läheistä ystävää.

”Tämä on laadukas tutkimus, jonka taustalla on hyvä tutkijatiimi”, sanoo Oslon yliopiston psykologian professori Mona Bekkhus. Hän kuitenkin varoittaa ajattelemasta, että nuorilla pitäisi aina olla viisi ystävää.

Rakentava ja molemminpuolinen ystävyys

”Pitää muistaa, että kyseessä on yhdysvaltalainen tutkimus, ja Yhdysvallat on täysin erilainen yhteiskunta. Meillä koulut ovat pienempiä, joten viisi ystävää ei välttämättä ole optimaalinen määrä. Tärkeintä on, että lapsella on rakentavia ja molemminpuolisia ystävyyssuhteita”, Bekkhus toteaa.

Tutkimukset osoittavat, että ainakin yksi todella hyvä ystävä voi olla ratkaiseva tekijä lasten menestymismahdollisuuksien kannalta. Tämä pätee erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin, joilla esimerkiksi on vaikeuksia kotona tai joita kiusataan. Monta hyvää ystävää on hyvä asia, sillä jos lapsella on vain yksi ystävä ja tämä sairastuu, lapsi olisi tuon viikon yksin koulussa.

Toisaalta on olemassa myös yläraja sille, kuinka monta aitoa ystävyyssuhdetta ihmisellä voi olla, ennen kuin suhde muuttuu pinnalliseksi ja menettää arvonsa.

Ystäviä myös koulun ulkopuolella

Bekkhus suosittelee, että lapsella olisi ystäviä useissa eri yhteyksissä, sillä silloin ystävyydet ovat erilaisia.

”Jos lapsella on ystäviä vain koulussa, elämä voi muuttua yksinäiseksi esimerkiksi koulun vaihdon yhteydessä. Sama pätee, jos lapsi on vain niiden kavereiden kanssa, joiden kanssa hän harrastaa urheilua, ja hän lopettaakin lajin harrastamisen”, Bekkhus selittää.

Toisaalta jos lapsi on aktiivinen useissa yhteyksissä, urheilussa tai muussa vapaa-ajan toiminnassa, hänellä on monia paikkoja, joissa hän voi luoda ja ylläpitää ystävyyssuhteita.