Shutterstock

Näin kommunikoit parhaiten koirasi kanssa

Tutkimus: Jos puhut koirallesi tietyllä tavalla, se tuntee olonsa turvalliseksi ja tekee parhaansa.

Puhut äidillesi varmasti eri tavalla kuin pomollesi.

Ihminen muuttaa puhetapaansa ja äänensävyään sen mukaan, kenen kanssa ja missä tilanteessa hän kommunikoi.

Vauvalle puhuessaan useimmat meistä nostavat automaattisesti äänenkorkeutta pari oktaavia.

Hiljattain Animals-lehdessä julkaistussa brasilialaistutkimuksessa todetaan, että koiralle kannattaa puhua samalla tavalla kuin vauvalle.

Sillä on nimittäin positiivinen vaikutus koiran tunteisiin, oppimiseen ja suorittamiseen.

Vauvaääni saa hännän heilumaan

Tulokset antavat tukea aiemmille tutkimuksille, joissa on saatu viitteitä siitä, että sekä lapset että koirat kuuntelevat tarkemmin, kun puhutaan normaalia korkeammalla äänellä.

Brasilialaistutkijat analysoivat kaikkiaan 270 harjoitustilannevideota, jotka oli kuvattu koirien ja susien koulutuskeskuksissa. Videoaineistossa esiintyi viisi kouluttajaa, yhdeksän koiraa ja yhdeksän sutta.

Tutkijat tarkkailivat kouluttajan äänenkäyttöä harjoitustilanteissa. Kouluttajien suullinen viestintä jaettiin kolmeen tapaluokkaan: lempeään, neutraaliin ja nuhtelevaan. Lempeää kommunikaatiota ilmensi iloinen äänensävy ja korkea ääni. Lisäksi tutkijat määrittävät kouluttajien puhekorkeuden.

Tuloksista ilmeni selvästi, että koirat ja sudet reagoivat positiivisesti lempeään ääneen. Niiden hännät heiluivat enemmän, ne tulivat lähelle kouluttajaa ja vaikuttivat rennoilta.

Hännät heiluivat vähemmän

Tiukempi äänensävy johti päinvastaiseen reaktioon sekä koirilla että susilla. Niiden hännät heiluivat vähemmän, ja ne näyttivät pitävän mahdollisimman pitkän välimatkan kouluttajaan.

Äänenkorkeus vaikutti myös käyttäytymiseen. Tutkijat totesivat, että normaalia korkeampi puheääni sai erityisesti koirat reagoimaan positiivisesti.

Kouluttajan kommunikointitapa ei vaikuttanut ainoastaan eläinten hyvinvointiin, vaan sillä oli myös selvästi mittattavissa oleva vaikutus koirien tuloksiin harjoituksissa.

Mitä pidempään ja useammin kouluttaja käytti nuhtelevaa sävyä, sitä huonommin eläimet suorittivat annetut käskyt. Nuhteleva sävy johti usein myös siihen, että eläimet reagoivat kouluttajan käskyihin odottamattomasti.