Miten vaarallista sähkötupakka on?

Sähkötupakan höyryn hengittäminen on haitallista, mutta saunan höyryssä istuminen on terveellistä. Miten asia on?

© Aliaksandr Barouski/Shutterstock

Sähkötupakkaa pidetään usein terveellisempänä vaihtoehtona perinteiselle tupakalle.

Toisin kuin tavallisissa savukkeissa, sähkösavukkeiden höyrystysprosessi ei tuota syöpää aiheuttavia palamistuotteita. Useat tutkijat ja terveysviranomaiset varoittavat kuitenkin sähkösavukkeiden höyryn hengittämisestä.

Vaikka höyryt ovat vähemmän haitallisia kuin tupakansavu, ne eivät ole yhtä vaarattomia kuin esimerkiksi saunan höyryt. Keskeinen ero saunan höyryjen ja sähkösavukkeiden välillä on se, että sähkötupajan neste sisältää kemikaaleja, kuten nikotiinia. Saunassa olevassa höyryssä on vain vettä.

Keuhkokudokset kärsivät

Kuumennettaessa osa kemikaaleista muuttuu haitallisiksi aerosoleiksi, kuten formaldehydiksi, asetaldehydiksi ja akroleiiniksi. Nämä aineet puolestaan ärsyttävät ja vaurioittavat keuhkokudoksia.

Hengitysteissä on värekarvoja, jotka poistavat haitallisia hiukkasia ja mikrobeja. Lämmin ja kostea ilma vaikuttaa positiivisesti värekarvoihin ja värekarvasoluihin, mutta sähkösavukkeiden nikotiinipitoiset höyryt heikentävät värekarvojen kykyä työntää hiukkasia ja mikrobeja pois ilmateistä.

Keuhkokuvat ovat osoittaneet, että sähkötupakan käyttäjillä on enemmän tulehdusta keuhkoissaan kuin tupakoimattomilla tai perinteisiä savukkeita polttavilla.

Sähkötupakka kuitenkin vielä suhteellisen uusi ilmiö, joten tutkijoilla ei ole vielä kattavaa kuvaa niiden terveysvaikutuksista.
´

Sähkötupakan höyry tuhoaa keuhkoja

  • Haitallisia aineita syntyy: Sähkösavukkeet tuottavat terveydelle haitallisia aineita, kuten formaldehydiä, asetaldehydiä ja akroleiinia.
  • Värekarvojen toiminta heikentyy: Nikotiinihöyryt heikentävät hengitysteiden värekarvoja, jolloin niiden kyky poistaa haitallisia hiukkasia ja mikrobeja heikkenee.
  • Ilmatiet tukkeutuvat: Nikotiinihöyry muuttaa ilmateiden liman paksuksi, jolloin tulehdusriski kasvaa.
  • Keuhkot tulehtuvat: PET-kuvauksissa on selvinnyt, että sähkötupakan käyttäjillä on enemmän tulehdusta keuhkoissaan kuin tupakoitsijoilla.