Shutterstock

Miten raskaustesti toimii?

Raskaustesti etsii istukkahormonia, ja laite näyttää kaksi viivaa, jos nainen on raskaana.

Raskaustesti selvittää, onko naisen virtsassa istukkagonadotropiinia eli HCG-hormonia (human chorionic gonadotropin), jota hedelmöittynyt munasolu alkaa tuottaa pian sen jälkeen, kun se on jakautunut ensimmäisiä kertoja ja kiinnittynyt kohtuun.

Raskaustestilaite tunnistaa hormonin niin kutsuttujen monoklanaalisten vasta-aineiden avulla. Ne tunnistavat hormonin, ja kukin niistä kiinnittyy sen tiettyyn osaan. Yksi vasta-aine on kiinnittynyt väriaineeseen, joka sijaitsee testipuikon siinä päässä, joka kastetaan virtsaan.

Jos virtsassa on HCG-hormonia, se kiinnittyy värjättyyn vasta-aineeseen. Oli virtsassa hormonia tai ei, vasta-aine kulkeutuu virtsan mukana kapillaari-ilmiön vaikutuksesta puikossa eteenpäin ja törmää testiviivaan, joka sisältää HCG-hormonin toiseen osaan sitoutuvaa toista vasta-ainetta.

Jos näyte on positiivinen, HCG-hormoni on jo kiinnittynyt värimerkittyyn vasta-aineeseen ja testiviiva muuttuu värilliseksi. Jos nainen ei ole raskaana, värillinen vasta-aine jatkaa matkaansa testiviivan ohi. Testin toimivuus varmistetaan kontrolliviivalla. Siinä on kolmatta vasta-ainetta, jota sitoutuu värilliseen vasta-aineeseen hormonista riippumatta. Kontrolliviiva ilmaisee, että virtsa on päässyt testin loppupäähän ja testi toimii.

pregnancy test

Hormoni värjää testin

Raskaana olevan virtsassa on hormonia, johon testi reagoi.

  1. Raskaustestipuikon päässä on värjättyä vasta-ainetta, joka sitoutuu virtsan HCG-hormoniin. Vasta-aine ja hormoni menevät virtsan mukana testipuikon sisään.

  2. Testiviivalla on toista vasta-ainetta joka sitoutuu hormonin toiseen osaan. Koska hormoni on kiin-nittynyt värjättyyn vasta-aineeseen, raskaus näkyy värillisenä viivana.

  3. Kontrolliviivalla on kolmatta vasta-ainetta, joka sitoutuu vasta-aineeseen numero 1. Värillinen viiva tarkoittaa, että virtsa on päässyt perille ja testi toimii.