Miksi ihmiset puhuvat unissaan?

Yleensä unissaan puhuja on täysin terve.

Woman sleeping

Unissa puhumista voi esiintyä niin REM- eli vilkeunen aikana, johon unennäkö keskittyy, kuin muissakin unen vaiheissa. Yleisintä unissa puhuminen on lapsilla, mutta joillakuilla taipumus ei katoa aikuistuessa vaan jatkuu koko eliniän.

Joissakin tapauksissa unissa puhumisen voi aiheuttaa psyykkinen häiriö tai sairaus tai kuume, mutta normaalisti puhuja on terveydeltään täysin normaali ja sen syy jää tuntemattomaksi. Unihäiriöiden ja unissa puhumisen välillä ei ole havaittu olevan merkittävää yhteyttä, vaikkakin stressi ja unenpuute saattavat lisätä sitä.

Puheen laatu vaihtelee. Joskus puhuja tuottaa vain yksittäisiä tavuja tai epäselviä sanoja, joskus tuloksena on selkeitä lauseita. Ne eivät välttämättä liity unen aiheeseen. Henkilö ei ole itse tietoinen puhumisestaan, eikä tilanteesta ole vaaraa puhujalle eikä ympäristölle.