Shutterstock

Maailman väkiluku kääntyy laskuun jo 40 vuoden kuluttua

Väestöräjähdystä ei tapahdukaan. Maailman väkiluku on uuden tutkimuksen mukaan vuonna 2100 huomattavasti oletettua alhaisempi.

Maailman väestö alkaa vähentyä voimakkaasti tämän vuosisadan puolivälissä. Tämä on Washingtonin yliopiston tutkimuksen yllättävä johtopäätös.

Uuden ennusteen laatineet tutkijat arvioivat, että väestökäyrä kääntyy laskuun jo vuonna 2064, jolloin maailmassa on 9,7 miljardia ihmistä. Tämän jälkeen lasku on nopeaa, ja vuonna 2100 maailman väkiluvun ennustetaan olevan 8,8 miljardia.

Tämä on reilusti alle YK:n ennusteen, jonka mukaan maailman väkiluku vuonna 2100 olisi 10,9 miljardia.

Uuden ennusteen mukaan (punainen käyrä) maailman väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2064 ja on vuonna 2100 8,8 miljardia. Aiempi ennuste vuoden 2100 väkiluvusta on ollut 11 miljardia (sininen käyrä).

© Shutterstock

Kaikkialla maailmassa on havaittavissa selvä yhteys naisten koulutuksen ja ehkäisyn saatavuuden sekä lapsiluvun välillä. Mitä korkeampi naisten koulutustaso on, sitä vähemmän lapsia he saavat.

Syntyvyys sukeltaa

Useimmissa maissa naiset hankkivat keskimäärin alle kaksi lasta, jolloin maiden väkiluvut kääntyvät laskuun. Jyrkintä syntyvyyden lasku on Portugalissa, Japanissa, Espanjassa, Thaimaassa, Italiassa ja Etelä-Koreassa, joiden väkiluku jopa puolittuu vuoteen 2100 mennessä.

Väkiluku jatkaa kasvuaan vain muutamilla alueilla maailmassa, kuten Lähi-idässä ja Afrikassa – ja suurin kasvu tapahtuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Väestö vanhenee

Väestön ikärakenne muuttuu useimmissa maailman kolkissa niin, että vanhempien ikäluokkien edustajia on entistä enemmän.

Vuonna 2100 maailman väestöstä 2,3 miljardia on yli 65-vuotiaita, kun taas alle 20-vuotiaita on vain 1,7 miljardia. Yli 80-vuotiaiden määrä kasvaa 866 miljoonaan, kun nykyään heitä on 141 miljoonaa.

© Shutterstock

3 faktaa tulevaisuuden väkiluvusta

Suurin pudotus: Portugali menettää 57 prosenttia väestöstään. Sen väkiluku oli 10,68 miljoonaa vuonna 2017. Vuonna 2100 Portugalissa on asukkaita vain 4,5 miljoonaa.

Suurin kasvu: Nigerin väkiluku oli 21,38 miljoonaa vuonna 2017. Vuonna 2100 se on 185,04 miljoonaa – kasvua 780 prosenttia.

Suomi: Suomessa oli 5,52 miljoonaa asukasta vuonna 2017. Vuonna 2100 täällä asuu 5,24 miljoonaa ihmistä.

Kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa sitä, että työikäistä väestöä on aiempaa vähemmän. Siksi monet maat, myös nykyisin rikkaimmat maat, ovat tulevaisuudessa riippuvaisia maahanmuutosta, jos ne haluavat taloutensa edelleen kasvavan.