Shutterstock

Lontoon metrossa leijuu metallihiukkasia

Tutkijat ovat havainneet, että Lontoon metrossa leijuu pienen pieniä metallihiukkasia, jotka voivat päätyä matkustajien verenkiertoon.

Lontoon metroverkoston ilmasta on löydetty pienen pieniä metallihiukkasia, jotka voivat päätyä metron viiden miljoonan päivittäisen käyttäjän verenkiertoon.

Cambridgen yliopiston tutkijoiden tekemissä mittauksissa selvisi, että hiukkaset ovat halkaisijaltaan vain viiden nanometrin mittaisia eli 15 000–20 000 kertaa ihmisen hiusta pienempiä.

Metroverkoston metallihiukkasten määrä ylittää Maailman terveysjärjestön WHO:n asettamat raja-arvot. Cambridgen tutkijat eivät kuitenkaan vielä ole pystyneet tunnistamaan hiukkasten mahdollisesti aiheuttamia terveysriskejä, käy ilmi tiedesivusto Naturessa julkaistusta tutkimusraportista.

Löytö tehtiin magneettien avulla

Metallipartikkelit ovat niin pieniä, että niitä ei ole havaittu tavanomaisissa ilman epäpuhtausmittauksissa.

Cambridgen yliopiston tutkijat selvittivät pölynäytteiden koostumusta magneettien avulla, jolloin selvisi, että ilmassa on pieniä, voimakkaasti magneettisia rautaoksideihin kuuluvan magemiitti-mineraalin partikkeleita.

Koska raudan hapettuminen magemiitiksi vie aikaa, tutkijat päättelevät, että rautaoksidihiukkaset ovat olleet ilmassa jo pitkään – erityisesti laiturialueilla.

Laitureilla hiukkaset ovat selvinneet pidempään metroa odottavien matkustajien keskuudessa, koska laiturien ilmanvaihto on huonompi kuin muualla metroverkossa.

”Pienen pienillä hiukkasilla voi olla kielteisiä terveysvaikutuksia, koska ne pääsevät keuhkoista verenkiertoon”, tutkijat toteavat – tosin lopullista tietoa terveysvaikutuksista ei vielä ole.

Ei todisteita terveysriskeistä

Tutkijat kuitenkin korostavat, että altistuminen pienille hiukkasille hengitysilman kautta on aiemmin yhdistetty vakaviin terveysriskeihin.

Riskeihin lukeutuvat esimerkiksi astma, dementia, keuhkosyöpä, sydän- ja verisuonitaudit ja heikentyneet kognitiiviset kyvyt sekä aivovammat – ja lisäksi rautaoksidipartikkelit on yhdistetty aiemmin Alzheimerin tautiin.

Mutta Lontoon metromatkustajat voivat ainakin toistaiseksi hengittää ilman huolta terveydestä.

Ilmansaasteet keuhkosyöpä

Tupakointi on edelleen suurin syy keuhkosyöpään, mutta brittitutkimuksen mukaan noin joka kymmenes keuhkosyöpäkuolema johtuu ilmansaasteista.

© Shutterstock

Lue myös:

”Vielä ei ole todisteita siitä, että altistuminen metroverkoston hiukkasille on sen vaarallisempaa kuin altistuminen muun ympäristön ilmansaasteille”, tutkijat kirjoittavat.

Tukholman metrossa aiemmin tehty ilmansaastetutkimus osoitti, että metron kuljettajien riski saada sydänveritulppa ei ollut sen suurempi kuin muillakaan työntekijöillä kaupungissa.