Shutterstock
Hvorfor putter boern alting i munden

Lapsi maistelee itsensä asiantuntijaksi

Onko pienten lasten tapa työntää kaikkea suuhunsa synnynnäinen vai opittu?

Lapset panevat esineitä suuhunsa ennen kaikkea siksi, että touhu tuntuu heistä mukavalta. Taustalla on kuitenkin myös vakavampi syy: oppiminen. Aikuisen tapa tutustua uuteen ympäristöön on katselu. Ranskalaisen filosofin Maurice Merleau-Pontyn mukaan aikuinen ei kuitenkaan ”näkisi” ympäristöään, jos hän olisi tutustunut maailmaan alusta asti vain silmillään. Kun aikuinen uskoo esimerkiksi havaitsevansa edessään läpipääsemättömän esteen, hänen näkemyksensä pohjautuu todellisuudessa aikaisempiin tuntoaistilla hankittuihin kokemuksiin.

Käsitys konkreettisten asioiden ominaisuuksista perustuu paljolti lapsuudessa koskettelemalla ja maistelemalla esineistä hankittuihin tietoihin. Esineiden vieminen suuhun on lapsen luonnollista käyttäytymistä. Aikuisen on turha yrittää kieltää lasta ottamasta lähituntumaa ulottuvillaan oleviin kappaleisiin, sillä kyse on vietinomaisesta viehtymyksestä mutusteluun ja maisteluun. Huulilla ja kielellä tunnustelu tuottaa lapselle yleensä mielihyvää, sillä oraaliset eli suuhun liittyvät nautinnot ovat keskeisessä asemassa ihmisen varhaiskehityksessä.