Lapset pidentävät ikää vuosilla

Jos sinulla on vähintään yksi lapsi, elät todennäköisesti muutaman vuoden pidempään kuin lapsettomat ystäväsi. Näin osoitti uusi laaja tutkimus Ruotsissa.

Etenkin miesten elinikään vaikuttaa tutkimuksen mukaan se, onko heillä lapsia.

© Shutterstock

Pitkät ja rikkonaiset yöt vaipanvaihtoineen ja kitinöineen eivät ehkä kuulosta pitkän ja terveen elämän reseptiltä.

Asioilla on kuitenkin vissi yhteys.

Sen osoittaa uusi laaja tutkimus, joka tehtiin Karoliinisessa instituutissa Ruotsissa. Siinä saatiin selville, että vähintään yhden lapsen hankkineet elävät 1–2 vuotta pidempään kuin lapsettomat.

Kaksi vuotta lisää elinikää

Tutkijat kävivät läpi yli 700 000 ruotsalaisen miehen ja 725 000 ruotsalaisen naisen tiedot. Tutkitut henkilöt olivat syntyneet vuosina 1911–1925.

Tutkimuksessa havaittiin selvä yhteys lapsien ja elinajan pituuden välillä.

Lapsettomat miehet saattoivat 60-vuotiaana odottaa elävänsä vielä keskimäärin 18,4 vuotta, kun taas samanikäisillä miehillä, joilla oli lapsia, oli keskimäärin edessään vielä 20,2 elinvuotta. Eli lähes kaksi vuotta enemmän.

Miehille eniten etua

60-vuotiaille naisille lapset merkitsivät noin puolitoista vuotta lisää elinvuosia. Naiset saattoivat odottaa elävänsä vielä 24,6 vuotta, jos heillä oli vähintään yksi lapsi.

Se, että suotuisa vaikutus kohdistui etenkin miehiin, on sopusoinnussa aiemman tutkimuksen kanssa, jossa yhteydet lapsiin yhdistettiin vanhempien, etenkin isien, parempaan terveydentilaan.

Vielä ei tiedetä tarkkaan, miksi lasten saaminen näyttää pidentävän ikää. Tutkimuksen mukaan asiaan ei yllättäen vaikuta se, asuvatko lapset lähellä vai kaukana.