Läpimurto: Vitamiini estää keskenmenoja

Yksi viidestä raskaudesta päättyy keskenmenoon, eikä syytä useinkaan saada selville. Nyt tutkijat ovat keksineet, mikä vitamiini voi estää keskenmenoja.

Australialainen tutkijaryhmä on havainnut, että vitamiinilisä voi estää vakavia sikiövaurioita.

© Shutterstock

Kun siittiö ja munasolu sulautuvat yhteen, alkaa kiivas solunjakautuminen, josta lopputuloksena on lapsi. Yhdeksässä kuukaudessa kehittyy iso joukko elimiä, sormia ja varpaita.

Toisinaan kehityksessä menee jotakin pieleen, ja yksi viidestä raskaudesta päättyykin keskenmenoon. Lisäksi vuosittain noin 7,9 miljoonaa lasta syntyy epämuodostuneena.

Nyt australialaiset tutkijat ovat saaneet selville, että vitamiinilisä voi estää osan kohtalokkaista virheistä, jotka johtavat keskenmenoon.

Vitamiini tuotti terveitä hiirenpoikasia

Australiassa tutkittiin toistuvista keskenmenoista ja useista sikiövaurioista kärsivien sukujen perimä ja havaittiin, että suvuilla oli mutaatioita NAD-molekyyliä koodaavissa geeneissä.

NAD eli nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi on tärkeä kaikille elimistön soluille. Se varmistaa, että solut pystyvät saamaan energiaa, korjaamaan geenejä ja viestimään keskenään.

B3-vitamiini auttaa tämän molekyylin muodostumisessa, ja siksi tutkijaryhmä tuotti hiiriä, joilla oli samat geenivirheet kuin keskenmenoista kärsivillä suvuilla, ja antoi niille ravintoa, joka sisälsi runsaasti B3-vitamiinia.

Ennen vitamiinipitoisen ravinnon antamista hiirillä esiintyi paljon keskenmenoja ja niiden poikasilla tavattiin paljon epämuodostumia, mutta uusi ravinto sai ne tuottamaan terveitä ja hyvin muodostuneita jälkeläisiä.

Suuret määrät vaurioittavat maksaa

Tutkijat eivät silti vielä suosittele kaikkia raskaana olevia nauttimaan B3-vitamiinilisää. Suuria annoksia ei ole hyväksytty käyttöön ihmisillä, ja niiden tiedetään aiheuttavan huimausta, pahoinvointia ja pitkään jatkuvassa käytössä aiheuttavan maksavaurioita.

Esimerkiksi B9-vitamiinia eli foolihappoa suositellaan raskaana oleville, koska se voi estää aivojen ja selkäytimen epämuodostumia. Nyt tutkijat aikovat selvittää, voitaisiinko B3-vitamiinistakin antaa jonkinlainen suositus.