Laaja selvitys: Näistä syistä miesten hedelmällisyys heikkenee

Miesten hedelmättömyys on kaikkialla yleistyvä ongelma. Uusi tutkimus paitsi valottaa sen syitä myös antaa tietoa siitä, mitä miehet voivat itse tehdä asian hyväksi.

Miehen kivesten tuottamien siittiöiden kypsyminen kestää kolme kuukautta. Siittiöiden tuotanto ei lopu miehen vanhetessa.

© Arkivillustration

Jo vuosikymmeniä jatkunut miesten hedelmällisyyden heikkeneminen yhdistää melkein kaikkia maita.

Kansainvälinen huolen aihe on saanut tutkijat etsimään selitystä ja keinoja, joilla kehityssuunta voidaan kääntää.

Unkarilainen tutkijaryhmä kävi läpi 27 000 miesten lisääntymisongelmia käsittelevää tutkimusta ja valitsi niistä 190 tarkasteltavaksi lähemmin niin sanottuna meta- eli koontianalyysinä.

Tutkijoiden mukaan kokoomatutkimus oli tähän mennessä kattavin laatuaan. Mittavan aineiston ansiosta he pystyivät erottamaan selviä syitä miesten hedelmällisyyden heikkenemiseen.

Meta-analyysin tulokset, jotka julkaistiin Reproductive Biology and Endocrinology -lehdessä, nostivat esiin erityisesti siittiöiden perintötekijät.

Tutkijat totesivat nimittäin, että siittiöiden dna-vauriot aiheuttivat miehille paljon lisääntymisongelmia.

Asiaan ei kuitenkaan kiinnitetä yleensä riittävästi huomiota, sillä lisääntymisongelmaisella miehellä voi olla rakenteeltaan ja liikuntakyvyltään normaaleja siittiöitä. Siksi oletusarvona on, että mies kykenee tällöin siittämään lapsen.

© Shutterstock

Hedelmällisyys heikkenee

Unkarilaiset tutkijat tarkastelivat lähemmin, mitkä tekijät aiheuttavat siittiöille dna-vaurioita.

Keskeisiksi siittiöiden ominaisuuksiin vaikuttaviksi asioiksi todettiin:

1. Miehen ikä

Siittiöiden geneettinen laatu alkaa huonontua selvästi sen jälkeen, kun mies on täyttänyt 50 vuotta. Aiempien tutkimusten perusteella siittiöiden oli oletettu alkavan muuttua huonommiksi jo noin 40 vuoden iässä.

2. Tupakointi

Tuskin kukaan yllättyy siitä, että tupakointi vaikuttaa kielteisesti miehen hedelmällisyyteen. Tutkimustulokset osoittivat, että tupakoivilla miehillä on selvästi suurentunut siittiöiden dna:n vaurioitumisriski. Ero tupakoimattomiin on keskimäärin 9,19 prosenttia.

3. Saasteet

Siittiöiden perintöaines voi kärsiä myös altistumisesta elinympäristön haitallisille aineille. Meta-analyysi paljasti, että esimerkiksi ilman epäpuhtaudet, torjunta-aineet ja hyönteismyrkyt lisäävät siittiöiden dna:n pilkkoutumista keskimäärin 9,68 prosenttia.

4. Terveysongelmat

Miehen hedelmällisyyden ja terveydentilan välillä on selvä yhteys. Siittiöiden dna:ta altistavat pilkkoutumiselle muun muassa kiveskohjut, häiriintynyt sokeriaineenvaihdunta ja kasvaimet. Myös sellaiset sukupuolitauteina leviävät tulehdukset kuin klamydia ja HPV- eli papilloomainfektio suurentavat riskiä.

Riskitekijöiden kartoitus näytti unkarilaistutkijoiden mukaan pudottavan pohjan pois vanhalta uskomukselta. On väitetty, että siemensyöksy joka toinen tai kolmas päivä parantaa miehen lisääntymiskykyä. Unkarissa ei saatu mitään näyttöä siitä, että tällaisella ejakulaatiotahdilla olisi myönteistä vaikutusta – ainakaan siittiöiden laatuun.