Shutterstock
Sukupolten symbolit - mies, trans ja nainen

Kuinka monta sukupuolia on?

Perinteisesti ihmiset on jaettu miehiin ja naisiin. Viime vuosina ymmärtämys sukupuolista, yhdenvertaisuudesta ja seksuaalisuudesta on kasvanut, ja sukupuoli-identiteettien määrä on lisääntynyt.

Mikä sukupuoli on?

Valtaosalla ihmisistä on syntyessään kaksi sukupuolikromosomia – joko kaksi X-kromosomia tai yksi X-kromosomi ja yksi Y-kromosomi.

Kaksi X-kromosomia saavat aikaan naisen sukupuolielinten kehittymisen, kun taas X - ja Y-kromosomi saavat kehittymään miehen sukupuolielimet. Sukuelimet tuottavat myöhemmin hormoneja, kuten mieshormoni testosteronia ja naishormoni estrogeeniä.

Tieteessä kuva sukupuolista ei ole osoittautunut näin yksinkertaiseksi. Ensinnäkin osalla ihmisistä on syntyessään enemmän sukupuolikromosomeja, jotka muodostavat erilaisia yhdistelmiä, kuten XXY, XYY tai XXYY.

Yhdistelmät voivat tuottaa toisistaan poikkeavia biologisia piirteitä. Esimerkiksi Turnerin oireyhtymässä XX-yksilöltä puuttuu toinen X-kromosomi kokonaan tai osittain.

Turnerin oireyhtymä voi ilmetä muun muassa hitaana pituuskasvuna, leveänä rintakehänä tai munasarjojen toimimattomuutena, mikä voi johtaa kuukautisten puuttumiseen tai estää rintojen tai karvoituksen kehityksen.

Sekään, että ihmisellä on syntyessään monitulkintaiset - biologiset -sukupuoliset tunnusmerkit ei tarkoita, että hän kokisi sukupuolensa tietyllä lailla.

Se, miten ihminen itsensä identifioi – millaiseksi kokee sukupuoli-identiteettinsä – ei riipu biologiasta.

Useimmat kokevat olevansa sitä sukupuolta, mitä he ovat biologisesti. Sukupuoli-identiteetti ei ole silti pelkkää biologiaa, vaan siihen liittyy myös ihmisen käyttäytyminen ja käsitykset toisistaan.

Englanniksi sukupuolen eri merkityksistä voidaan käyttää kahta eri termiä: "sex" ja "gender", joista ensimmäinen viittaa syntymässä saatuun biologiseen sukupuoleen ja toinen sosiaaliseen sukupuoleen eli siihen, miksi ihminen itsensä tuntee.

Sitä mukaa kuin aletaan paremmin ymmärtää sitä, miten eri tavoin ihmiset kokevat sukupuoli-identiteettinsä, sukupuolinimitysten lista kasvaa.

Yleisiä sukupuolinimityksiä:

 • Cis-sukupuoli (nainen tai mies)
 • Muunsukupuolinen
 • Transmies/nainen
 • Intersukupuolinen
 • Sukupuoleton

Kuinka monta sukupuolia on?

Koska kieli kehittyy koko ajan, on vaikea tehdä täydellistä listaa sukupuolinimityksistä, joita voi olla yli 100.

Tähän sukupuolinimityksiä on koottu 65:

 • Androgyyni
 • Assigned male at birth (AMAB)
 • Assignet female at birth (AFAB)
 • Asukupuolinen
 • Bigender
 • Binääri
 • Boi
 • Cis
 • Cis-mies
 • Cis-nainen
 • Cis-sukupuolinen
 • Cis-sukupuolinen mies
 • Cis-sukupuolinen nainen
 • Demigirl
 • Demiguy
 • Demisukupuolinen
 • Ei-binääri
 • Female to Male
 • Femme
 • FtM
 • Gender bender
 • Gender fluid
 • Gender queer
 • Gender questioning
 • Intersukupuolinen
 • Intersukupuolinen henkilö
 • Intersukupuolinen mies
 • Intersukupuolinen nainen
 • Kaksihenkinen
 • Kaksisukupuolinen
 • Kolmas sukupuoli
 • Male to Female
 • Mies
 • Monisukupuolinen
 • MtF
 • Multisukupuolinen
 • Nainen
 • Neutri
 • Non-binääri
 • Pansukupuolinen
 • Queer
 • Sateenkaarilapsi
 • Sateenkaarinuori
 • Sateenkaariseniori
 • Sukupuoleltaan moninainen lapsi
 • Sukupuoleton
 • Sukupuoliepäkonformisti
 • Sukupuolihuoleton
 • Sukupuolijoustava
 • Trans
 • Transfeminiini
 • Transgender
 • Transihminen
 • Translapsi
 • Transmaskuliini
 • Transmies
 • Transnainen
 • Transnuori
 • Transsukupuolinen ihminen
 • Transsukupuolinen mies
 • Transsukupuolinen nainen
 • Transtaustainen mies
 • Transtaustainen nainen
 • Transvestiitti
 • Two-spirit

Lista on koottu muun muassa Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksesta ja Healthlinesta.

Mikä on cis-sukupuolinen?

Cis-sukupuoliset ovat ihmisiä, jotka identifioituvat syntymässä määriteltyyn sukupuoleen. Useimmat ovat cis-ihmisiä.

Jos ihmisellä on syntyessään kaksi X-kromosomia ja hän tuntee itsensä naiseksi, hän on cis-sukupuolinen.

Muut kuin cis-ihmiset, esimerkiksi transihmiset, intersukupuoliset, ei-binäärit ja muut, identifioituvat johonkin muuhun sukupuoleen kuin syntymässä määriteltyyn.

Mitä on muunsukupuolisuus?

Binäärinen sukupuolikäsitys jakaa ihmiset vain miehiin tai naisiin. Ei- tai nonbinäärit muunsukupuoliset ihmiset eivät tunne kuuluvansa niistä kumpaankaan.

Sen sijaan ei-binäärin sukupuoli-identiteetti voi olla sekoitus olemassaolevista sukupuolista tai hän voi tuntea olevansa sukupuoleton.

Muunsukupuolinen-käsite on sateenvarjokäsite niille monille, joiden kokema sukupuoli ei istu perinteisiin käsityksiin maskuliinisista miehistä ja feminiinisistä naisista.

Mitä on transsukupuolisuus?

Transsukupuolisuudella ei viitata vain yhteen sukupuoleen, vaan käsite kattaa useita erilaisia sukupuoli-identiteettejä.

Yhteistä kaikille transihmisille on, että he eivät tunne kuuluvansa heille syntymässä määriteltyyn sukupuoleen ja usein haluavat vaihtaa sen. Se voi tapahtua hormonihoidoilla ja kirurgisilla toimenpiteillä tai vain ilmentämällä omaa sukupuoli-identiteettiä ilman hoitoja.

Transmies on mies, joka on määritelty syntymässä naiseksi mutta joka tuntee itsensä siitä huolimatta mieheksi.

Transnainen puolestaan on nainen, joka on syntymässä määritelty mieheksi mutta joka tuntee itsensä sisimmässään naiseksi.

Aiemmin transsukupuolisia ihmisiä kutsuttiin transseksuaaleiksi, mutta nimityksestä on luovuttu, koska transihmisen seksuaalisuus ei riipu sukupuolesta. Vaikkapa transmies voi tuntea seksuaalista vetovoimaa naisiin, miehiin tai muunsukupuolisiin.

Transihminen on yleiskäsite monille sukupuoli-identiteeteille. Esimerkiksi transmies, FTM tai Female to Male viittaavat henkilöön, jolla on kaksi X-kromosomia mutta joka on lääketieteellisesti korjattu mieheksi tai vaihtanut juridista sukupuolta mieheksi.

Mitä on intersukupuolisuus?

Intersukupuolisten henkilöiden sukupuolta on vaikea määritellä syntyessä.

Heillä voi olla sekä miehen että naisen sukupuolisia tunnusmerkkejä, muutoksia sukupuolikromosomeissa tai normaalia vähemmän tai enemmän sukupuolikromosomeja.

Intersukupuolisuuteen voidaan lukea Klinefelterin oireyhtymä, jossa henkilöllä on XXY-kromosomit, tai Turnerin oireyhtymä, jossa henkilöltä puuttuu kokonaan tai osittain toinen X-kromosomi.

Aiemmin osaa intersukupuolisista kutsuttiin hermafrodiiteiksi, mutta nykyisin nimitystä pidetään loukkaavana.

Intersukupuolisuus ei sinänsä määrittele sukupuoli-identiteettiä. Intersukupuoliset korjaavat usein ulkoisia sukupuolitunnusmerkkejään kirurgisesti ja he voivat identifioitua cis-miehiksi tai -naisiksi tai muunsukupuolisiksi.

Mitä on sukupuolettomuus?

Sukupuolettomat henkilöt eivät identifioi itseään syntymässä määriteltyyn sukupuoleen.

He eivät tunne kuuluvansa mihinkään sukupuoleen ja identifoivat itseään harvoin mieheksi tai naiseksi.

He ilmentävät identiteettiään usein sukupuolineutraalisti tai androgyynisesti. Tyyliä voidaan nimittää myös neutriksi.

Mitä tarkoittaa two-spirit?

Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkaat käyttivät nimitystä 'two-spirit' ("kaksihenkinen") henkilöistä, jotka elivät sekä miehen että naisen sukupuolirooleissa.

Nykyisin sillä viitataan sukupuoli-identiteettiin, jossa henkilö identifioituu sekä maskuliiniseksi että feminiiniseksi. Usein sukupuolen ilmaisu muuttuu tilanteen mukaan, ja henkilö käyttäytyy välillä maskuliinisemmin ja välillä feminiinisemmin.

Käsite kuuluu muunsukupuolisten sateenvarjokäsitteen alle.