Shutterstock

Korkea eläkeikä yhdistettiin lyhyempään elinikään

Tutkimus osoittaa, että eläkkeelle jääminen kuudenkymmenen ikävuoden jälkeen voi olla kohtalokasta.

Elinajanodote nousee nousemistaan, ja samalla eläkkeelle jäänti siirtyy yhä myöhemmälle.

Vaikka talouden kannalta työvuosien lisääntyminen on myönteistä, se ei välttämättä ole hyvä asia yksilön hyvinvoinnin näkökulmasta.

Saksalaiset ja espanjalaiset tutkijat ovat nimittäin todenneet korkeamman eläkeiän olevan yhteydessä kasvaneeseen kuolleisuuteen, ja heidän tuloksensa osoittavat, että eläkkeelle pääsyssä vasta myöhemmällä iällä voi piillä tiettyjä seurauksia.

Espanjasta, missä eläkeuudistuksen myötä eläkeikää on nostettu 60:sta 65:een, kerättyä dataa analysoineet tutkijat huomasivat, että kuolleisuus kasvoi 4,2 prosenttiyksiköllä jokaista työssäolovuotta kohden 60 ja 69 ikävuoden välillä.

Tämä vastaa suhteessa 43 prosentin nousua.

Eläkeiän nousu vaikutti etenkin niillä, jotka työskentelivät rakennusalalla tai joiden työhön liittyi runsaasti psyykkistä tai sosiaalista stressiä.

Tutkijoiden mielestä näissä ryhmissä eläkeikää tulisikin pohtia tarkemmin työntekijöiden ennenaikaisen kuoleman riskin pienentämiseksi.

Vaikka korkeamman eläkeiän ja lyhyemmän eliniän välillä todettiin yleinen yhteys, tutkimuksessa tuli vastaan myös poikkeuksia.

Ihmisillä, jotka kokivat, että heidän työnsä on tuloksellisesta ja että he saavat työstään tunnustusta, kuolleisuus ei nimittäin kasvanut, vaikka he jäivät eläkkeelle vanhempana.