Shutterstock
Mies huutaa kivusta

Kipu – mitä kipu on?

Krooninen kipu, iskeeminen kipu ja somaattinen kipu ovat erilaisia kiputiloja, jotka voidaan jakaa kolmeen kivun pääasialliseen esiintymismuotoon. Perehdy kipuun ja kivun eri syihin.

Mitä kipu on?

Kipu on epämiellyttävä tunne, joka yleensä johtuu siitä, että kudos on vaurioitunut tai tulehtunut. Joissakin tapauksissa kipua tunnetaan kuitenkin ilman fyysistä syytä, joka voidaan löytää kudoksesta.

Kudosvaurio aiheuttaa kipua aktivoimalla kipuhermoja, jotka välittävät kipuviestejä aivoille.

Kun esimerkiksi viiltää veitsellä sormeen, osa hermosoluista reagoi nopeasti ja viestittää jo noin 0,1 sekunnissa aivoille terävästä, pistävästä kivusta.

Toiset hermosolut reagoivat muutaman minuutin kuluessa ja saavat aikaan epämääräisemmän, polttavan kivun.

Osa hermosoluista taas seuraa tunteja tai jopa päiviä haavan luo kertyvien immuunisolujen erittämiä aineita. Tuloksena on epämääräinen jomottava kipu.

Kipu voi syntyä kuitenkin myös muuten. Kivun esiintymismuodot jaetaan kolmeen pääryhmään syntytavan mukaan.

Kivun pääryhmät ovat:

  • Nosiseptinen kipu – kudosvaurio aiheuttaa kivun.
  • Neuropaattinen kipu – hermosolujen ärtyminen tai vahingoittuminen aiheuttaa kivun.
  • Nosiplastinen kipu – kipuun ei ole fyysistä syytä.

Alla oleva galleria perehdyttää kivun pääasiallisiin esiintymismuotoihin.

1. Nosiseptiivinen kipu: Kipu johtuu vammasta

Kun kaatuessaan satuttaa itsensä, viiltää puukolla sormeensa tai haava tulehtuu, alkaa kärsiä nosiseptiivisesta eli kudosvauriokivusta. Se syntyy, kun kipua aistivien hermosolujen toiminta vilkastuu esimerkiksi vahingoittuneiden solujen maitohapon vaikutuksesta.

Shutterstock

1. Nosiseptiivinen kipu: Jatkuvaa

Tätä kivun lajia pidetään hyödyllisenä, sillä se auttaa tajuamaan paranemista edistävän levon ja kuntoutumisen tarpeen. Kipu voi kuitenkin kroonistua vaikkapa nivelten, nikamien, lihasten tai jänteiden pysyvissä tulehduksissa.

Shutterstock

2. Neuropaattinen kipu: Kipuhermot puristuksissa

Neuropaattinen eli hermovauriokipu johtuu siitä, että itse kipua aistivat hermosolut vahingoittuvat tai ärtyvät. Solu alkaa lähettää viestejä siitä huolimatta, että sen hermopäätteiden reseptorit eivät aktivoidu.

Shutterstock

2. Neuropaattinen kipu: Jatkuvaa

Hermovauriokipua esiintyy esimerkiksi lannerangan välilevyn pullistuman tai rannekanavaoireyhtymän yhteydessä hermopinteen vuoksi ja diabeteksen yhteydessä, koska kohonnut verensokeri on myrkkyä hermosoluille ja siitä seuraa hermotulehdus.

Shutterstock

3. Nosiplastinen kipu: Aivot tekevät kipeää

Pitkään vallalla olleen käsityksen mukaan ne kivut, joilla ei ole selvää fyysistä syytä, ovat kuvittelua. Nykyään näkemys on monivivahteisempi. Tätä kivun lajia kutsutaan nosiplastiseksi ja pidetään hermostoperäisenä.

Shutterstock

3. Nosiplastinen kipu: Jatkuvaa

Sen aiheuttajaksi oletetaan hermosto, joka on herkistynyt kivulle. Taustalla vaikuttavat kipua käsittelevät ja säätelevät aivojen osat, kuten aivosaari. Nosiplastista kipua esiintyy esimerkiksi fibromyalgiasta ja selkävaivoista kärsivillä.

Shutterstock

Mitä on krooninen kipu?

Kipu on kroonista kestäessään ainakin kolmesta kuuteen kuukautta. Kroonista kipua voi esiintyä melkein missä tahansa kehonosassa, kuten sisäelimissä, lihaksissa ja luissa.

Krooninen kipu voi olla nosiseptiivista eli kudosvauriosta johtuvaa.

Krooninen kipu saattaa olla myös neuropaattista eli kipeäksi koettuun kudokseen liittyvän hermon vaurioitumisesta aiheutuvaa.

On myös mahdollista, että krooninen kipu on nosiplastista, toisin sanoen pelkästään aivoissa syntyvää.

Krooninen selkäkipu on yleensä nosiseptiivista, mutta 16–55 prosentissa tapauksista jatkuvaan särkyyn liittyy myös hermovauriokipua.

Nosiplastinen kipu on suhteellisen uusi tutkimusaihe, eikä kuva siitä, millainen osuus sillä on kroonisissa kiputiloissa, ole vielä kovin tarkka.

Mitä on iskeeminen kipu?

Iskeeminen kipu johtuu kudoksen riittämättömästä verenkierrosta. Kun veri ei kierrä kunnolla, solut alkavat kärsiä hapenpuutteesta ja kudos saattaa tuhoutua hitaasti.

Iskeemistä kipua voi esiintyä eri kehonosissa, kuten sydämessä, suolessa ja raajoissa, esimerkiksi veritulpan, vamman tai kasvaimen aiheuttamana.

Kipuaistimukset vaihtelevat paljon. Muun muassa rinnan iskeeminen kipu saatetaan kokea puristukseksi, arkuudeksi tai poltoksi.

Tila vaatii nopeaa hoitoa, ja menetelmä riippuu kivun syystä. Esimerkiksi veritulppa voidaan poistaa joko lääkkeiden tai leikkauksen avulla.

Kipu - Iskeeminen kipu voi syntyä aivoissa

Iskeeminen kipu voi syntyä esim. sydämessä. Kipu tuntuu rinnassa, mutta se voi levitä vasempaan käsivarteen ja leukaan.

© Shutterstock

Mitä on somaattinen kipu?

Somaattinen kipu johtuu siitä, että kipua aistivat hermot aktivoituvat vaikkapa ihossa, sidekudoksessa, lihaksissa, luissa tai nivelissä.

Koska niissä on tyypillisesti paljon kipua aistivia hermosoluja, somaattinen kipu on usein voimakasta ja melko helposti paikannettavissa.

Somaattinen kipu on nosiseptiivisen kivun toinen alaluokka. Toinen on viskeraalinen kipu, jonka aiheuttaa kipua aistivien hermojen aktivoituminen sisäelimissä tai limakalvoissa.

Näissä kudoksissa on vain vähän kipua aistivia hermosoluja, ja siksi viskeraalinen kipu on usein lievempää, epämääräisempää ja vaikeammin paikannettavaa kuin somaattinen kipu.