Shutterstock
Keskipituus

Keskipituus: Ihminen on kasvanut yli sadan vuoden ajan

Ihmiset ovat nykyään huimasti pidempiä kuin 1900-luvun alussa. Niin miehet kuin naisetkin ovat saaneet lisää mittaa. Taustalla on entistä parempi ravitsemus, terveydenhoito ja yleinen elintaso.

Mikä on ihmisten keskipituus maailmanlaajuisesti?

Sadan viime vuoden aikana ihmisten keskipituus on kasvanut reippaasti lähes kaikkialla.

Vuonna 1914 aikuisten miesten keskipituus maailmassa oli 162 senttiä, naisten 151 senttiä. Nykyään miehet ovat keskimäärin 171-senttisiä ja naiset 159-senttisiä.

Nykyään siis aikuisten (eli 18-vuotiaiden ja sitä vanhempien) keskipituus maailmanlaajuisesti tarkasteltuna on noin viisi prosenttia suurempi kuin 1900-luvun alussa.

Muutokset keskipituudessa käyvät ilmi laajasta vertailututkimuksesta, jossa on tarkastelu väestötutkimuksia eri puolilla maailmaan vuosina 1896-1996.

Kansainvälisen tutkijaryhmän raportti aikuisten pituuden kehityksestä vuosisadan aikana julkaistiin vuonna 2016.

Tutkimus perustuu kaikkiaan 18,6 miljoonan ihmisten tietoihin, jotka on koottu 200 maassa viime vuosisadan kuluessa.

Miesten ja naisten keskipituuden nousu

Kartassa näkyy aikuisten miesten ja naisten keskipituuden muutos eri maissa vuonna 1896 syntyneiden ja 1996 syntyneiden välillä.

© eLife

Vanhimmat tiedot väestön keskipituudesta perustuvat historiallisiin asiakirjoihin, joihin on kirjattu asevelvollisten, tuomittujen rikollisten, orjien ja palvelusväen pituus. Naisista on vähemmän tietoa, koska suurin osa näihin asiakirjoihin kirjatuista henkilöistä on miehiä.

Viime vuosikymmeninä tiedot on kerätty erilaisista kyselytutkimuksista ja potilastiedoista, joissa on mukana yhtä monta naista ja miestä.

Vuoden 2016 kansainvälinen tutkimus osoittaa, että suurinta keskipituuden kasvu viime vuosisadalla oli iranilaisilla miehillä. He ovat nykyään keskimäärin 20,2 senttiä pidempiä kuin vuonna 1896.

Suurin naisten keskipituuden kasvu on tapahtunut Etelä-Koreassa. Keskivertokorealaisnaisella on nykyään mittaa 16,5 senttiä enemmän kuin vuonna 1896.

Mikä on suomalaisten keskipituus?

Vuodesta 1896 suomalaisten keskipituus on kasvanut noin 12 senttiä.

1900-luvun alussa yli 18-vuotiaiden suomalaismiesten pituus oli keskimäärin 167,74 senttiä. Nyt miesten keskipituus on 179,59 senttiä.

Samana aikana suomalaiset naiset ovat venyneet pituutta keskimäärin 11,95 senttiä: keskimäärin 153,93 sentistä 165,9 senttiin.

Maailman pisimmät miehet ovat Alankomaissa. Siellä miesten keskipituus on 182,5 senttiä. Naisista pisimpiä ovat latvialaiset: heidän keskipituutensa on 169,8 senttiä. Lyhyimmät miehet ovat Jemenissä. Siellä miehet ovat keskimäärin 159,9-senttisiä. Lyhyimmät naiset ovat Guatemalassa: heidän keskipituutensa on 149,4 senttiä.

Miten ihmisen keskipituus on kehittynyt ihmislajin historian kuluessa?

Varhaisin laji, jota voidaan pitää ihmisen kehityslinjaan kuuluvana, on nykyisen Kenian alueella 3,8-4,2 miljoonaa vuotta sitten elänyt Australopithecus anamensis.

Täysikasvuinen Australopithecus oli 120-130 senttiä pitkä. Nykyihminen saavuttaa saman pituuden varhaisessa teini-iässä.

Seuraavien vuosimiljoonien aikana kehittyi joukko uusia ihmislajeja. Nykyihmisen esivanhemmat eli ensimmäiset Homo sapiensit ilmestyivät Maan päälle noin 200 000 vuotta sitten.

Homo sapiensit olivat metsästäjiä ja keräilijöitä. Uusi elämäntapa ja ravitsemus alkoi näkyä keskipituuden kasvuna.

Cromagnoninihmisen pääkallo

Noin 35 000 vuotta sitten Euroopassa elänyt Homo sapiens -lajiin kuulunut cromagnoninihmien – jolle tämä kallo kuuluu – oli keskimäärin 174–178 sentin pituinen. Esivanhempamme olivat siis pidempiä kuin nykyihmiset keskimäärin.

© Wikimedia Commons

Viime jääkauden aikana ihmisten keskipituus kuitenkin taas laski. Jääkausi loppui noin vuoden 9600 eaa. tienoilla.

Australialaisen Adelaiden yliopiston anatomian professorin Maciej Hennebergin mukaan ihmisen pituuskasvun hiipumisen taustalla oli siirtyminen metsästäjä-keräilijäkulttuurista maanviljelykseen.

Rajut ilmaston ja lämpötilan vaihtelut tuhosivat monia kookkaita eläinlajeja, jotka olivat olleet Homo sapiensin ruokalistalla.

”Jääkaudella ihmiset siirtyivät laajasti viljelemään maata, kun muun ravinnon saanti vaikeutui. Ravinnon hankkimisen kannalta iso ruumiillinen voima ei ollut enää välttämättömyys. Toisaalta maanviljelys tuotti laadullisesti heikompaa ravintoa, minkä seurauksena ihmisten keskipituus lyheni”, Henneberg kertoo australialaisen The Age -sanomalehden haastattelussa.

Vuoden 3000 eaa. tienoilta 1600-luvulle asti miesten keskipituus maailmassa oli noin 165 senttiä. Naisten keskipituudesta ei ole suoraa tietoa, mutta tilastollisesti naiset ovat olleet keskimäärin 10–15 senttiä miehiä lyhyempiä.

Keskipituus kuitenkin vaihteli suuresti asuinpaikan mukaan. Yleensä päiväntasaajan seuduilla eläneet kansat olivat lyhyempiä kuin esimerkiksi eurooppalaiset.

Teollistumisen myötä keskipituus lähti uuteen nousuun. Britannian väestöhistoriaa tutkineen Roderick Floudin mukaan brittimiesten keskipituus on kasvanut 10 senttiä – 165 sentistä 175 senttiin – vuoden 1800 jälkeen.

”Ennen teollistumista ihmiset näkivät nälkää, koska ravinnon saanti oli epävarmaa. Teollistumisen mukanaan tuomat mahdollisuudet – ruoan säilöminen, terveysolojen parantuminen ja vakaampi toimeentulo – mahdollistivat keskipituuden kasvun.”

Miksi ihmisten keskipituus on kasvanut?

Suurin tekijä on elintason nousu. Isossa osassa maailmaa ihmisten elinolosuhteet ovat parantuneet 250 viime vuoden aikana.

Väestön keskipituus on tietynlainen osoitus maan asukkaiden terveydentilasta.

Tietysti pituuteen vaikuttavat myös perintötekijät, mutta kuten vuonna 2016 julkaistussa tutkimusraportissa todetaan:

”Eri maissa ihmiset kasvavat eripituiseksi. Se johtuu osittain geeneistä, mutta pääosin taustalla ovat muut syyt.”

Pääsääntöisesti väestön keskipituus on suuri niissä maissa, jossa oli hyvä aineellinen elintaso ja väestö on hyvin koulutettua, sillä nämä tekijät vaikuttanut positiivisesti ihmisten yleiseen terveydentilaan.

Jos äiti ja lapsi ovat olleet hyvin ravittuja raskauden ja lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana ja lapsi on välttynyt vakavilta sairauksilta, lapsi todennäköisesti kasvaa pitkäksi.

Turkkilainen Sultan Kösen on maailman pisin mies.

Maailman pisin mies vuonna 2022 oli 39-vuotias turkkilainen Sultan Kösen. Hän on 251 senttiä pitkä. Myös pisin nainen oli Turkista: 25-vuotias Rumeysa Gelgi on Guinnessin Ennätystenkirjan mukaan 251-senttinen.

© Wikipedia

Nämä tekijät selittävät myös sen, että pienituloiset ovat keskimäärin lyhyempiä kuin ne, joilla hyvä tulot ja korkea elintaso. Hyvätuloiset syövät keskimäärin terveellisemmin ja saavat parempaa terveydenhoitoa kuin köyhät.

Maailmanlaajuiset erot keskipituudessa olivat brittisanomalehti The Guardianin mukaan suurimmat 1940- ja 1950-luvuilla, jolloin myös maiden väliset elintasoerot olivat suurimmillaan.

Ihmisten keskipituuden ja taloudellisen eriarvoisuuden yhteys on nähtävissä maailmassa edelleen.

Ei ole sattumaa, että naisten ja miesten keskipituus on lyhin Guatemalassa (149,4) ja Jemenissä (159,9). Molempien maiden taakkana ovat väestön köyhyys ja valtavat tuloerot. Lisäksi väestön enemmistöllä ei ole pääsyä kunnollisiin terveyspalveluihin.

Yhdysvaltalaisen Northwestern-yliopiston antropologian professori Som William Leonard on samoilla linjoilla. Vuonna 2015 hän totesi BBC:n haastattelussa näin:

”Merkittävin tekijä aikuisten keskipituuden kasvun takana on ravitsemuksen, terveydentilan ja yleisen elämänlaadun parantuminen.”

Suuri kysymys on tietysti, jatkuuko ihmisten keskipituuden kasvu tulevaisuudessa samanlaisena kuin sadan viime vuoden aikana.

William Leonardin mukaan todennäköisesti ei. Jo geenit määräävät, että ihminen ei voi kasvaa pituutta loputtomasti. BBC:n haastattelussa hän arveli, että kasvupyrähdys on hiipumassa.

”Uskon, että teollistuneiden maiden väestö on keskipituuden suhteen jo tulossa geneettisen potentiaalinsa äärirajoille.”