Aldring alder

Kaksi ainetta voi ehkä hidastaa elimistön rappeutumista

Norjalais-ruotsalainen tutkimus antaa toivoa pidemmästä ja terveellisemmästä elämästä. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että sydän- ja verisuonitauteja ja elimistön yleistä iän tuomaa rappeutumista voidaan hidastaa kahdella aineella.

Norjalais-ruotsalainen tutkimus antaa toivoa pidemmästä ja terveellisemmästä elämästä. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että sydän- ja verisuonitauteja ja elimistön yleistä iän tuomaa rappeutumista voidaan hidastaa kahdella aineella.

Shutterstock

Useimmat meistä varmasti haluaisivat elää pitkään terveenä. Tuoreen tutkimuksen mukaan ikääntymisen merkkejä voi ehkä viivästyttää. Norjalais-ruotsalainen tutkijaryhmän tulokset viittaavat siihen, että elimistön rappeutumisesta ja ajankohtaa, jossa sydän- ja verisuonitaudit yleensä alkavat vaivata, on mahdollista lykätä kahdella lisäravinteella.

Nutrients-tiedelehdessäjulkaistuun tutkimukseen osallistui 443 vapaaehtoista, joiden keski-ikä oli 77 vuotta. Niillä koehenkilöillä, jotka saivat päivittäin seleeniä ja ubikinonia eli koentsymi Q10:tä lisäravinteina, oli pidemmät telomeerit kuin niillä, jotka saivat lumetabletteja. Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että telomeerien lyhentyminen on yhteydessä sydän- ja verisuonitauteihin, jotka ovat tyypillisiä iän myötä yleistyviä vaivoja. Näyttää siis siltä, että lisäravinteilla voi vaikuttaa ikääntymiseen.

Edessä ehkä terveempi vanhuus

Telomeerit ovat kromosomien eli dna:n osien päissä olevia suojaavia rakenteita. Ne pitävät kromosomit ehjinä vähän samaan tapaan kuin kengännauhan päissä olevat muoviset tai metalliset holkiot suojaavat nauhaa rispaantumiselta.

Aina kun solu jakautuu, dna:n telomeerit lyhenevät hieman. Kun telomeeri on kulunut loppuun, kromosomi on paljaana ja alkaa hajota ja solu kuolee. Periaatteessa siis telomeerin pituus määrää, miten kauan solu elää. Norjalais-ruotsalaisen tutkimuksen valossa näyttää siis siltä, että telomeerien kestävyyttä voi parantaa antamalla elimistölle kylliksi seleeniä ja ubikinonia.

Tutkimuksessa mitattiin telomeerien pituutta leukosyyteissä. Ne ovat valkosoluja, jotka osallistuvat muun muassa erilaisten tulehdusten torjuntaan. Leukosyyttien telemeerien pituus ovat yleinen elimistön rappeutumisen mittari, sillä se heijastaa melko tarkasti muiden elimistön solujen telomeerien kulumista.

Solu tarvitsee ubikinonia energiantuotantoon

Ubikinoni eli koentsyymi Q10 on vitamiinin kaltainen yhdiste, jota esiintyy etenkin solujen mitokondrioissa. Solut tarvitsevat sitä tuottaakseen energiaa. Ubikioni osallistuu solun energia-aineenvaihduntaan, jossa rasva, proteiini ja hiilihydraatti muuttuvat ATP:ksi eli adenosiinitrifosfaatiksi. Siinä muodossa energia varastoituu soluun.

Elimistö muodostaa luonnostaan ubikinonia muun muassa maksassa. Sen tuotanto alkaa kuitenkin vähentyä jo pian 20 ikävuoden jälkeen. 80-vuotiaalla ubikinonia on elimistössä alle puolet siitä mitä 20-vuotiaalla. Jo 40-50 vuoden iässä ubikinonia on monilla niin vähän, että se ilmenee väsymyksenä ja alhaisena energiatasona.

”Mittauksiemme mukaan seleenin ja koentsyymi Q10:n puute
altistaa ikääntymisen merkkien aikaistumiselle. Ikääntymisprosessia
voidaan hidastaa ottamalla näitä aineita lisäravinteina”,
sanoo tutkimusjohtaja Urban Alehagen, joka toimii
kardiologian professorina Linköpingin yliopistossa Ruotsissa.