Shutterstock

Jotkut syyttävät aina muita omista virheistään

On ymmärrettävää suuttua, kun jotkut vierittävät aina syyn muiden niskoille vaikka virhe olisi heidän omia tekosiaan. Tutkimusten mukaan muiden syyttely on kuitenkin merkki vastuunpakoilijan oman luonteen heikkoudesta.

Olet varmasti huomannut, että jotkut eivät koskaan ota vastuuta omista virheistään vaan syyttävät niistä muita.

Tämä voi olla normaalilla syyllisyydentunnolla varustetulle ihmiselle todella turhauttava kokemus, jota on vaikea katsoa vierestä, vaikka se ei sattuisikaan omalle kohdalle. Muiden aiheeton syyttely on nimittäin todella epäreilua mutta paljastaa samalla jotain myös syyttelijästä itsestään.

Negatiivisten tunteiden käsittelyssä vaikeuksia

Seuraavan kerran, kun saat aiheetta syyt päällesi toisen tekemästä virheestä eikä virheen tekijä ole asiasta tietääkseenkään, yritä katsoa tilannetta eri näkökulmasta.

Muiden syyttelyssä on nimittäin kyse suojamekanismista, jota henkilö käyttää, koska kokee negatiivisten tunteiden, kuten syyllisyyden ja häpeän, käsittelyn hyvin vaikeaksi.

Tiedostamaton henkinen puolustusmekanismi

Personality and Individual Differences -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvisi, että kyse on psykologisesta ilmiöstä nimeltä projektio eli heijastaminen.

Se on tiedostamaton psykologinen puolustusmekanismi, jota käyttämällä ihminen yrittää suojella itseään psyykkiseltä kivulta.

Ihmiset, joilla on vaikeuksia käsitellä kielteisiä tunteita, kuten syyllisyyttä ja häpeää, ovat taipuvaisia käyttämään projektiota niin, että he yksinkertaisesti vierittävät syyn jonkun muun harteille.

Taipumus havaittiin kokeissa

Trierin yliopiston ja Münchenin teknillisen yliopiston tutkijoiden tekemissä kokeissa tutkittiin tarkemmin, millaisilla eri tavoilla ihmiset toimivat erilaisissa tilanteissa. Tutkijat havaitsivat, että ne, joilla oli vaikeuksia omien tunteiden säätelyssä, olivat taipuvaisia syyttämään muita omista virheistään.

Koehenkilöitä pyydettiin valitsemaan houkuttelevien ja vähemmän houkuttelevien toimintojen ja vaihtoehtojen väliltä. Sen jälkeen tutkijat arvioivat, missä määrin koehenkilöt syyttivät muita omista huonoista valinnoistaan.

Tutkijat havaitsivat, että koehenkilöt, joilla ei ollut vaikeuksia myönteisten tai kielteisten tunteiden säätelyssä, eivät myöskään olleet taipuvaisia hyödyntämään projektiota eli vierittämään syytä muiden niskoille.