Tutkijat nuorensivat useita elimiä

Olemme askelen lähempänä nuoruuden eliksiiriä, joka voi karistaa useita vuosia elimistön iästä. Tutkijat ovat onnistuneet nuorentamaan ikääntyneen hiiren soluja erityislääkityksellä.

Huonot lonkat, kipeä selkä ja kohonnut syövän ja Alzheimerin taudin riski.

Vaikka useimmat haaveilevat pitkästä elämästä, ikä voi tuoda tullessaan joukon fyysisiä vaivoja ja heikkouksia.

Nyt voimme olla askelen lähempänä lääketieteellistä hoitoa, jolla elimistön iästä voitaisiin karistaa useita vuosia turvallisesti ja tehokkaasti.

Yhdysvaltaiset tutkijat ovat nimittäin onnistuneet nuorentamaan vanhan hiiren soluja ja tekemään hiiren ruumiista – etenkin ihosta ja munuaisista – selvästi nuoremman.

Tuttu koktaili nuorentaa soluja

Tutkimuksessa, joka julkaistiin maaliskuussa 2022 Nature-tiedelehdessä, käytettiin Yamanakan faktoreina tunnettua proteiinikoktailia.

Proteiiniryhmä on nimetty japanilaisen kantasolututkijan Shinya Yamanakan mukaan, joka vuonna 2012 sai Nobelin palkinnon keksittyään, että neljä tiettyä proteiinia voivat muuttaa kypsät, erikoistuneet solut takaisin erikoistumattomiksi soluiksi eli kantasoluiksi.

Tutkimus paljasti, että pitkään käytettynä molekyylinelikko voi myös toimia hiirillä nuoruuden eliksiirin tavoin.

Mikroskooppikuva ihmissoluviljelmästä

Kantasolut ovat kypsymättömiä soluja, jotka voivat muuttua miksi tahansa elimistön 200–300 erikoistuneesta solutyypistä, esimerkiksi ihosoluiksi. Kuvassa on mikroskooppikuva soluviljelmästä, joka koostuu pluripotenteista kantasoluista.

© Wikimedia Commons

Kantasolut ovat muuntautumisen mestareita

Kantasolut ovat kypsymättömiä soluja, jotka voivat muuttua miksi tahansa elimistön 200–300 erikoistuneesta solutyypistä, esimerkiksi ihosoluiksi. Kuvassa on mikroskooppikuva soluviljelmästä, joka koostuu pluripotenteista kantasoluista.
Kuvassa punaisella näkyvä ilmentää yhtä neljästä Yamanakan faktorina tunnetusta proteiinista.

Keski-ikäiset hiiret hoitoon

Tutkimuksessa hiiret jaettiin kolmeen ryhmään:

  • Yhtä ryhmää hoidettiin proteiineilla kuukauden, kun ne olivat 25 kuukauden ikäisiä, mikä on noin 80 vuotta ihmisen vuosina.
  • Toista ryhmää hoidettiin proteiineilla, kun ne olivat 15– 22 kuukauden ikäisiä eli ihmisen iässä noin 50–70 vuotiaina.
  • Kolmatta ryhmää hoidettiin proteiineilla, kun ne olivat 12–22 kuukauden ikäisiä eli ihmisen iässä noin 35–70 vuotiaina.

Hoito torjuu syöpää

Niillä hiirillä, joiden hoitojakso kesti vain kuukauden, tutkijat eivät havainneet mitään vaikutusta.

Toisaalta hoitoa pidempään saaneiden hiirten solut nuorentuivat selvästi. Etenkin munuaisissa ja ihossa oli mitattavissa, että ne geenit, jotka yleensä saavat aikaan tulehdusreaktion, solukuoleman ja muita elimistön stressireaktioita, toimivat normaalia passiivisemmin.

Ihon vauriot korjaantuivat helpommin, ja ihoon syntyi vähemmän arpia. Hiirten aivot pysyivät myös nuorempina kuin muiden hiirten. Ryhmässä ei myös havaittu lainkaan syöpätapauksia.

Vaikka menetelmää ei vielä pitkiin aikoihin voida soveltaa ihmiseen, tutkijat uskovat, että havainnolla voi olla ratkaiseva vaikutus kehitettäessä hoitoja iän myötä puhkeaviin sairauksiin, kuten Alzheimerin tautiin.