Shutterstock
Mies ikääntyy

Suomalaistutkimus: Miehet rapistuvat nopeammin kuin naiset

Jyväskylän yliopiston laaja kaksostutkimus osoittaa, että miesten biologinen ikääntyminen on nopeampaa kuin naisten. Tutkijoilla on myös arvio ilmiön syystä.

Sadan viime vuoden aikana sekä miesten että naisten keskimääräinen elinikä on pidentynyt.

Edelleen kuitenkin useimmissa maissa naisten odotettavissa oleva elinikä on pidempi kuin miesten, vaikkakin ero on kaventunut viime vuosina.

Tuore Jyväskylän yliopiston tutkimus osoittaa, että ikääntyminen kuluttaa soluja eri tahtiin miehillä ja naisilla. Ero ei selity vain erilaisista elintavoista.

Laaja kaksostutkimus

Tutkimukseen osallistui 2 240 suomalaista kaksossisarusta. Mukana oli identtisiä ja ei-identtisiä kaksosia.

Kaksosparit jaettiin kahteen ryhmään iän mukaan. Toisessa olivat 21–42-vuotiaat ja toisessa 50–76-vuotiaat.

Kaksospareista 151 oli eri sukupuolta. Sen ansiosta voitiin vertailla geeniperimän ja ympäristötekijöiden vaikutusta ikääntymiseen sukupuolittain.

Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Journals of Gerontology -tiedejulkaisussa.

Epäterveelliset elintavat näkyvät

Osanottajien biologinen ikä määritettiin dna:n metyylitasojen perusteella. Iän myötä dna:n geenien päälle kertyy niin sanottuja metyyliryhmiä, joka vaikuttavat geenien toimintaan. Geenien toiminta taas säätelee elimistön biologista ikääntymistä.

Metyylitasot mitattiin verinäytteistä eristetyn dna:n perusteella.

Tutkimuksessa selvitettiin myös elämäntapojen vaikusta ikääntymiseen. Mittareina käytettiin painoindeksiä, alkoholinkäyttöä, tupakointia ja fyysistä aktiivisuutta.

Tupakointi erottaa sukupuolia

Miesten biologinen ikä oli naisia korkeampi kaikissa ikäryhmissä, mutta ero oli selvästi suurempi 50–76-vuotiaiden ryhmässä.

21–42-vuotiaiden osanottajien ryhmässä biologisen iän ero oli naisten hyväksi 1,2–1,3 vuotta. Sen sijaan 50–76-vuotiaiden ryhmässä naisten keho oli 3,2–4,3 vuotta nuorempi kuin heidän samanikäisten veljiensä.

Vanhemmassa ryhmässä ero voi johtua siitä, että siinä tupakointi oli yleisempää miesten kuin naisten keskuudessa. Nuoremmassa ryhmässä tupakoinnissa ei ollu eroa.

Nuoremmassa ryhmässä biologisen iän ero voi osittain selittyä miesten naisia suuremmasta painoindeksistä. Se ei kuitenkaan ole syy koko eroa.

"Havaitsimme biologisessa ikääntymisnopeudessa sukupuolieron, jota elintapoihin liittyvät tekijät eivät selittäneet", väitöskirjatutkija Anna Kankaanpää kertoo Jyväskylän yliopiston tiedotteessa.

Kankaanpään mukaan eroa saattavat selittää esimerkiksi sukupuolierot geneettisissä tekijöissä ja naissukupuolihormoni estrogeenin suotuisat terveysvaikutukset.

Tutkijoiden mukaan tulokset auttavat ymmärtämään, miten elämäntavat ja sukupuoli vaikuttavat biologiseen vanhenemiseen ja eliniän pituuteen.

Tulokset antavat myös viitteen siitä, mitä miehet saavat kiittää eliniänodotteensa kasvusta viime vuosina. Ilmeisin selitys on tupakoinnin vähentyminen miesten keskuudessa viime vuosikymmeninä.