Shutterstock
Vanhat kädet pitävät kiinni nuorista käsistä

Rakkaushormonin määrä aivoissa kasvaa iän myötä

Uuden tutkimuksen mukaan oksitosiinin eritys aivoissa kasvaa iän myötä. Aine tekee ihmisestä avuliaan, saa osoittamaan lähimmäisenrakkautta ja olemaan tyytyväinen elämään.

Tunnet varmasti ainakin yhden ikäihmisen, joka on aina hymyillen valmis auttamaan.

Ja se voi johtua siitä, että aivoissa vapautuu ikääntymisen myötä enemmän oksitosiinihormonia, osoittaa uusi tutkimus.

Oksitosiini, jota usein kutsutaan rakkaus- tai hellyyshormoniksi, näyttää tekevän ihmisistä aiempaa tyytyväisempiä elämäänsä ja entistä avuliaampia muita ihmisiä kohtaan.

Surullinen video vapauttaa rakkaushormonia

Oksitosiinin on pitkään tiedetty olevan yhteydessä rakkauden ja ilon tunteisiin ja auttavaisuuteen. Tilastot osoittavat myös ikääntyneiden ihmisten olevan avuliaampia, käyttävän enemmän aikaa vapaaehtoistyöhön ja harjoittavan enemmän hyväntekeväisyyttä.

Uudessa tutkimuksessa haluttiinkin selvittää, johtuuko seniorikansalaisten lähimmäisenrakkaus kohonneesta oksitosiinitasosta.

Värillinen oksitosiini-hormoni taustaa vasten
© Shutterstock

Oksitosiini on rakkaushormoni

Oksitosiini on elimistössä luontaisesti esiintyvä hormoni.

Sitä kutsutaan usein rakkaus- tai hellyyshormoniksi, koska sitä erittyy halattaessa, suudeltaessa, imetettäessä tai seksin aikana.

Oksitosiinia erittää väliaivoissa sijaitseva hypotalamus.

Hormoni tuottaa onnellisuuden ja hyvänolon tunteen, ja se on siksi erityisen tärkeää syvien ihmissuhteiden luomiselle ja sitoutumiselle.

Naisten oksitosiinitasot ovat korkeammat kuin miesten, ja hormonilla on tärkeä merkitys imetyksessä ja synnytyksessä.

Tutkimus viittaa siihen suuntaan, että oksitosiini voimistaa rakastumisen tunnetta niin, että tunteiden kohde vaikuttaa muita houkuttelevammalta.

Tutkimalla 100 iältään 18–99-vuotiasta henkilöä saatiin selville, että ikääntyneiden ihmisten elimistössä todella vapautuu enemmän hellyyshormonia.

Koehenkilöille näytettiin video isästä, joka kertoo syöpää sairastavasta pojastaan, ja heiltä otettiin verinäyte sekä ennen videon katsomista että sen jälkeen.

Tutkijat saivat myös selville, että ne, joiden veren oksitosiinipitoisuus oli korkea, olivat taipuvaisempia lahjoittamaan rahaa syöpätutkimukseen kuin ne, joilla oli vähän oksitosiinia.

Avuliaisuus poikii positiivisen kierteen

Koehenkilöt vastasivat myös viiteen kysymykseen, jotka käsittelivät tyytyväisyyttä elämään. Ikääntyneet olivat yleisesti keskimääräistä tyytyväisempiä elämäänsä ja tyytyväisyys oli suurinta niillä, joilla oli mitattu korkeimmat oksitosiinitasot.

Tutkijat painottavat silti sitä, että he eivät voi osoittaa, mikä tulee ensin: korkea oksitosiinitaso, avuliaisuus vai tyytyväisyys elämään.

Aiemmin eläinkokeissa on todistettu, että oksitosiini voi motivoida auttamaan toisia ja että auttavaisuus saa aivoissa vapautumaan enemmän oksitosiinia.

Näin oksitosiini, elämänilo ja lähimmäisenrakkaus muodostavat myönteisen kierteen, jossa kaikki kolme osaa auttavat saamaan enemmän irti kahdesta muusta.