Punainen valo terävöittää näköä

Tutkimuksen mukaan yksinkertainen pitkäaaltoisella punaisella valolla toteutettu terapia hidastaa ikääntyvillä näön heikkenemistä. Kolmen minuutin hoito päivässä riittää.

Kaikkien kehon solujen toiminta heikkenee iän myötä, ja silmän näkösolut heikkenevät vielä kaikkia muita nopeammin.

Yksinkertaisella valoterapialla prosessia voidaan kuitenkin hidastaa ja jopa kääntää kehityksen suunta. Tämä ilmeni Lontoon University Collegen tutkijoiden tekemässä kokeessa.

Tutkijat pyysivät 24:ää iältään 28–72-vuotiasta henkilöä tuijottamaan taskulampun punaista valoa kolme minuuttia joka päivä kahden viikon ajan. Ennen terapiaa ja sen jälkeen koehenkilöiltä testattiin heidän värinäköään ja hämäränäköään, toisin sanoen kykyä erottaa kohteita heikossa valaistuksessa.

Seuraa koetta askel askeleelta

Pitkäaaltoinen valo tuo näkösoluille uutta energiaa

Useimpien ihmisten näkösolujen herkkyys alkaa heiketä 40. ikävuoden jälkeen. Uusien kokeiden mukaan pitkäaaltoinen valo käynnistää kuitenkin solujen voimalat uudelleen.

Shutterstock og Ken Ikeda Madsen

1. Valo osuu verkkokalvoon

Kokeessa 24 ihmistä altisti silmänsä punaiselle, aallonpituudeltaan 670 nanometrin valolle. Valo vaikutti kaksiviikkoisen terapian aikana verkkokalvoon kolme minuuttia päivittäin.

2. Näkösolut aistivat valon

Punainen valo absorboituu näkösoluihin, joiden toiminta iän myötä heikkenee. Heikkenemistä tapahtuu sekä hämäränäköön erikoistuneissa sauvasoluissa että värejä aistivissa tappisoluissa.

3. Solujen energia lisääntyy

Valon ansiosta solujen voimalaitokset, mitokondriot, tuottavat enemmän ATP-energiamolekyylejä. Se tekee näkösoluista herkempiä niin, että sekä väri- että hämäränäkö paranevat.

Tulokset osoittivat, että yli 40-vuotiailla koehenkilöillä näkö oli yleisesti terävöitynyt terapian aikana. Terapia oli vaikuttanut positiivisesti hämäränäköön, mutta värinäkö oli parantunut vielä enemmän – jopa 20 prosenttia.

Solujen voimalat ehtyvät

Tulosten ero johtuu siitä, että hämärä- ja värinäöstä vastaavat verkkokalvossa eri solut. Tappisolut aistivat värejä, kun taas sauvasolut vastaavat hämäränäöstä. Molempien solutyyppien herkkyys heikkenee ikääntyessä, koska niiden voimalaitokset, mitokondriot, tuottavat vähemmän ATP-energiamolekyylejä.

Tietynlaisen taskulampun punainen valo voi antaa uutta eloa näkösoluihin, jotka ovat yli 40-vuotiailla heikentyneet .

© UCL

Kun pitkäaaltoinen punainen valo absorboituu mitokondrioihin, energiantuotanto lisääntyy selvästi. Vaikutus on suurempi tappisoluissa, koska ne vaativat enemmän energiaa kuin sauvasolut.

Varoitus: Käytä vain oikeaa valoa!

Kokeessa käytetyt pienet taskulamput säteilivät punaista, aallonpituudeltaan 670 nanometrin valoa. Lamppujen hinta on noin 15 euroa, joten terapia saadaan kaikkien ulottuville. Älä kuitenkaan kohdista silmiisi lamppuja, joita ei ole tehty tähän tarkoitukseen – äläkä varsinkaan laserosoittimia, jotka voivat vahingoittaa silmiä vakavasti.