Shutterstock
Pitkäaikainen altistus puhelinten, tablettien, tietokoneiden ja joidenkin televisioiden siniselle valolle vaikuttaa banaanikärpäsen elinikään - vaikka valoa ei katsottaisi suoraan.

Puhelimen ja tietokoneen valo lyhentää elinikää

Pitkäaikainen altistus puhelinten, tablettien, tietokoneiden ja joidenkin televisioiden siniselle valolle vaikuttaa banaanikärpäsen elinikään. Tutkimusjohtajan mukaan se voi olla haitallista myös ihmiselle.

Älypuhelimen ja tietokoneen hohtama valo on peräisin hohtodiodeista eli ledeistä, jotka lähettävät valoa sinisellä aallonpituudella. Tämä aallonpituus on osoittautunut voivan vaurioittaa banaanikärpästen verkkokalvoa ja aivosoluja.

Tähän tulokseen tultiin Oregonin osavaltion yliopiston tutkimushankkeessa, jossa tutkittiin Drosophila melanogasterin eli banaanikärpäsen biologista kelloa altistamalla kärpäset erilaisille valonlähteille ja pimeydelle.

Banaanikärpäset, jotka altistuivat siniselle valolle kuukauden, elivät vain puolet siitä ajasta, mnkä vähemmän tälle valonlähteelle altistuneet yksilöt.

Kuukauden sininen valo puolitti kärpästen eliniän

Banaanikärpäsillä, jotka altistettiin suoralle siniselle valolle, todettiin vaurioituneita aivosoluja, vioittuneita verkkokalvoja ja liikkumisen heikkenemistä. Viimeksi mainittu ilmeni siten, että niiden kiipeily häkkien seinämillä tai muu ”kärpäsmäinen toiminta” vähenivät.

Sinisen valon määrä lyhensi toisin sanoen banaanikärpästen elinikää, ja kärpäset ikääntyivät nopeammin verrattuna muihin. Pahin tilanne oli iäkkäillä kärpäsillä, jotka stressaantuivat sinisestä valosta enemmän kuin nuoremmat.

Koe osoitti seuraavaa:

  • Banaanikärpäset, jotka altistettiin siniselle valolle 12 tuntia päivittäin 25 päivän ajan ja sen jälkeen siirrettiin täydelliseen pimeyteen, elivät keskimäärin 60 päivää.

  • Kärpäset, jotka altistettiin päivittäin 12 tuntia siniselle valolle 30 päivän ajan ja siirrettiin sitten täydelliseen pimeyteen, elivät keskimäärin vain 34 päivää.

  • Ja täydellisessä pimeydessä oleskelleet kärpäset elivät keskimäärin 69 päivää.

Kärpäset, jotka kuukauden ajan oleskelivat 12 tuntia sinisessä valossa ja 12 tuntia pimeydessä, elivät sis 51 prosenttia lyhyemmän ajan kuin täydellisessä pimeydessä eläneet kärpäset.

Normaali banaanikärpäsen elinikä on 60-80 päivää.

Banaanikärpäsen elämää lyhentää puhelinten ja tablettien sininen valo.

Sairauksia aiheuttavista geeneistämme 75 prosenttia on yhteisiä banaanikärpästen kanssa. Koska banaanikärpäset lisääntyvät nopeammin kuin hiiret, apinat tai muut ihmisiä enemmän muistuttavat eliöt, ne sopivat hyvin myös ihmistä koskevaan tutkimukseen.

Sininen valo tuhoaa unirytmin

Luonnonvalo on elintärkeää ihmisen biologiselle kellolle. Se on tärkeää terveydelle, fysiologialle ja psyykelle.

Tutkimus on tuottanut uutta tietoa liiallisen keinovalon – kuten ledien – sivuvaikutuksista.

Ihmisen silmät joutuvat katsomaan yhä enemmän sinistä valoa, sillä erilaisten näyttölaitteiden käyttö lisääntyy koko ajan.

Tutkijoiden mukaan ongelmia uni- ja vuorokausirytmille aiheuttaa valon voimakkuutta enemmän juuri sinisen valon lyhyt aallonpituus. Banaanikärpästen elämää lyhensivät samaiset valon lyhyet aallonpituudet.

Tablettien, älypuhelinten ja tietokonenäyttöjen ledien lähettämän valon aallonpituus on 460 nm - sinisen valon aallonpituudet vaihtelevat noin 380-460 nanometrin välillä. Valo näyttää silti valkoiselta, sillä siitä tehdään usein laajaspektrisempää sekoittamalla siihen keltaisen fosfaatin tuottamaa valoa.

Lasten näkö voi vaurioitua

Banaanikärpäskoe ei kerro siitä, miten ihmisen aivot reagoivat sinisen valon liialliseen määrään. Tutkimusjohtajan, Oregonin osavaltion yliopiston integratiivisen biologian professorin Jaga Giebultowiczin mukaan se antaa siitä kuitenkin vihjeitä:

"On paljon, mikä viittaa siihen, että keinovalo voi olla uni- ja vuorokausirytmille riskitekijä." Tämän hän totesi tieteellisessä Daily Science -lehdessä ja jatkoi:

"Kehittyneimmissäkään maissa led-valoa ei ole vielä käytetty kyllin pitkään, joten emme tiedä, millaisia sivuvaikutuksia sillä on ihmisen ikääntymiseen tai elinikään."

Jos uskotaan Ranskan elintarvike-, turvallisuus- ja terveyshallituksen Ansesin raporttia, on hyvä syy pelätä sinisen led-valon haittavaikutuksia verkkokalvoon – myös ihmisillä.

Heidän tutkimustensa perusteella näyttää siltä, että ihmisen verkkokalvo voi vaurioitua lyhyestäkin altistuksesta voimakkaalle siniselle valolle.

Lisäksi Anses varoittaa, että heikkotehoinenkin sininen valo voi pitkään katseltuna kasvattaa lapsilla riskiä sairastua silmänpohjan rappeumaan, joka heikentää tarkan näön aluetta. Tämä johtuu siitä, että lasten silmien mykiöt eivät ole vielä täysin kehittyneet ja siksi päästävät enemmän haitallista valoa silmän sisään.

Näin silmä altistuu led-valolle ja voi vaurioitua siitä

Kaksi kuvaa, toisessa koko silmä ja toisessa sarveiskalvon sijainti silmässä

Pupillin kilpi

Verkkokalvo - silmän uloin läpikuultava osa - ja kyynelkalvo taittavat valoa niin, että se ohjautuu kohti linssiä eli mykiötä.

1

Valo kasautuu kimpuksi

Linssi on joustava, ja lihakset supistavat sitä ja taittavat valonsäteet tiiviiksi kimpuksi yhteen kohtaan verkkokalvon tarkan näön aluetta.

2

Onko se verkkokalvolla?

Verkkokalvo muodostuu ohuesta hermosolukerroksesta, joka peittää silmämunan sisäpintaa ja rekisteröi valoärsykkeet.

Valoärsykkeet siirtyvät verkkokalvolta aivojen hypotalamukseen, joka ohjaa fysiologista vuorokausirytmiä ylläpitävien lisäeritysrauhasten hormonitoimintaa.

Jos saamme illalla liian paljon sinistä valoa, aivot luulevat, että niiden pitää pysytellä hereillä, osoittaa tutkimus. Lisäksi verkkokalvo voi vaurioitua liian paljosta sinisestä valosta.

Verkkokalvossa tapahtuu kemiallinen reaktio, jossa syntyy helposti reagoivia vapaita radikaaleja. Ne saattavat aiheuttaa solu- ja kudosvaurioita. Vauriot puolestaan kasvattavat silmänpohjan ikärappeuman riskiä eli vaikuttavat tarkan näön alueeseen.

3
© SCIENCE PICTURE COMPANY/SPL &CLAUS LUNAU & JACOPIN/BSIP/SPL