Tutkijat: Vanhenet kolmessa vaiheessa

Kun sisäinen kellosi lyö, proteiinien määrä määrää, miten vanha olet. Tutkimus toteaa, että ihmisellä on kolme vaihetta, jolloin vanhenemisprosessi kiihtyy.

Kun sisäinen kellosi lyö, proteiinien määrä määrää, miten vanha olet. Tutkimus toteaa, että ihmisellä on kolme vaihetta, jolloin vanhenemisprosessi kiihtyy.

Se, miten nopeasti vanhenet, riippuu 373 proteiinista, jotka kiertävät verenkierrossasi.

Proteiinimäärien muutos voi aiheuttaa ikääntymisen kiihtymistä ja kertoa täsmällisen ikäsi, todetaan uudessa tutkimuksessa, joka tehtiin Stanfordin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Tutkimus antaa viitteitä myös siitä, että fysiologinen ikääntyminen ei aina tapahdu tasaisesti läpi elämän, vaan pikemminkin kolmessa eri elämänvaiheessa.

Yksi tutkijoista, neurologian professori Tony Wyss-Coray, on sitä mieltä, että veren proteiinipitoisuuksia ei ole aiemmin tutkittu näin tarkasti. Siksi tulokset yllättävät:

Noin kolmasosa tutkituista proteiineista muuttui merkittävästi ja kiihdytti ikääntymistä Tony Wyss-Coray, neurologian professori

Elämän kolme käännekohtaa

Tutkijat analysoivat 2 925 proteiinia plasmasta eli veren kellertävästä nesteestä, josta puuttuvat verisolut. Tutkimuksessa oli mukana 4 263 henkilöä, jotka olivat iältään 18–95-vuotiaita.

Tästä ikäjakaumasta tutkijat löysivät kolme käännekohtaa, jolloin veren proteiinimäärät muuttuivat huomattavasti.

Käännekohdat osuivat keskimäärin 34:n, 60:n ja 78 ikävuoden kohdalle.

Käännekohtiin asti veren proteiinimäärät pysyvät suunnilleen muuttumattomina, mutta sitten äkkiä tapahtuu käänne, jolloin ikääntyminen kiihtyy selvästi.

Lääke vanhenemiseen

Proteiinimäärän nousut ja laskut osuvat elämän neljännelle, seitsemännelle ja kahdeksannelle vuosikymmenelle. Ne saattavat olla avain, jonka avulla saadaan lisää tietoa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista, toivovat tutkijat.

Tutkimuksen tulokset herättivät myös toiveita siitä, että vanhenemiseen olisi olemassa jokin lääke.

Jos ikääntymisprosessit voidaan kartoittaa aivan solujen tasolle asti, voidaan ehkä löytää keino, jolla prosesseihin kyetään vaikuttamaan. Ja siten ne ehkä voidaan myös pysäyttää.

Plasmaproteiinien aiheuttamien elämän kolmen käännekohdan lisäksi ikääntymisestä tiedetään jo aika paljon: