Tutkijat: Vanhenet kolmessa vaiheessa

Kun sisäinen kellosi lyö, proteiinien määrä määrää, miten vanha olet. Tutkimus toteaa, että ihmisellä on kolme vaihetta, jolloin vanhenemisprosessi kiihtyy.

Se, miten nopeasti vanhenet, riippuu 373 proteiinista, jotka kiertävät verenkierrossasi.

Proteiinimäärien muutos voi aiheuttaa ikääntymisen kiihtymistä ja kertoa täsmällisen ikäsi, todetaan uudessa tutkimuksessa, joka tehtiin Stanfordin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Tutkimus antaa viitteitä myös siitä, että fysiologinen ikääntyminen ei aina tapahdu tasaisesti läpi elämän, vaan pikemminkin kolmessa eri elämänvaiheessa.

Yksi tutkijoista, neurologian professori Tony Wyss-Coray, on sitä mieltä, että veren proteiinipitoisuuksia ei ole aiemmin tutkittu näin tarkasti. Siksi tulokset yllättävät:

Noin kolmasosa tutkituista proteiineista muuttui merkittävästi ja kiihdytti ikääntymistä Tony Wyss-Coray, neurologian professori

Elämän kolme käännekohtaa

Tutkijat analysoivat 2 925 proteiinia plasmasta eli veren kellertävästä nesteestä, josta puuttuvat verisolut. Tutkimuksessa oli mukana 4 263 henkilöä, jotka olivat iältään 18–95-vuotiaita.

Tästä ikäjakaumasta tutkijat löysivät kolme käännekohtaa, jolloin veren proteiinimäärät muuttuivat huomattavasti.

Käännekohdat osuivat keskimäärin 34:n, 60:n ja 78 ikävuoden kohdalle.

Käännekohtiin asti veren proteiinimäärät pysyvät suunnilleen muuttumattomina, mutta sitten äkkiä tapahtuu käänne, jolloin ikääntyminen kiihtyy selvästi.

Lääke vanhenemiseen

Proteiinimäärän nousut ja laskut osuvat elämän neljännelle, seitsemännelle ja kahdeksannelle vuosikymmenelle. Ne saattavat olla avain, jonka avulla saadaan lisää tietoa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista, toivovat tutkijat.

Tutkimuksen tulokset herättivät myös toiveita siitä, että vanhenemiseen olisi olemassa jokin lääke.

Jos ikääntymisprosessit voidaan kartoittaa aivan solujen tasolle asti, voidaan ehkä löytää keino, jolla prosesseihin kyetään vaikuttamaan. Ja siten ne ehkä voidaan myös pysäyttää.

Plasmaproteiinien aiheuttamien elämän kolmen käännekohdan lisäksi ikääntymisestä tiedetään jo aika paljon:

Keho häviää kilpajuoksun aikaa vastaan

Lapsuus- ja nuoruusvuosina syntyy jatkuvasti uusia soluja, jotka pitävät kehon huippukunnossa. Jo 18 vuoden iästä eteenpäin uusien solujen tuotanto ei enää vastaa tarvetta ja elimistö alkaa vähitellen rappeutua.

Claus Lunau

70 vuotta: Aivot

Aivokuoren solut eivät vaihdu aikuisvuosina. Noin 70 vuoden iässä aivoissa tapahtuu fyysisiä muutoksia. Ne kutistuvat.

Claus Lunau

40 vuotta: Silmät

Silmien solut vaihtuvat eri tahtia, mutta näköhermo ei uusiudu. Noin 40 vuoden iästä eteenpäin näkö huononee.

Claus Lunau

65 vuotta: Sydän

Iän myötä sydämen lihassolut vähenevät ja kasvavat. Siksi sydänkammioiden seinämät paksuuntuvat ja jäykistyvät.

Claus Lunau

30 vuotta: Keuhkot

Keuhkojen solut uudistuvat suunnilleen vuoden välein. Keuhkojen toiminta alkaa huonontua jo noin 30. elinvuoden jälkeen.

Claus Lunau

40 vuotta: Lihakset

Vaikka uusia lihassoluja syntyy jatkuvasti, rasva- ja lihaskudoksen suhde alkaa muuttua suunnilleen 40 vuoden iässä.

Claus Lunau

18 vuotta: Luut

Vuodessa vaihtuu kymmenesosa luusoluista. Iän myötä vauhti kuitenkin hidastuu, mistä seuraa luumassan väheneminen.

Claus Lunau

18 vuotta: Iho

Lapsen ja nuoren ihossa solut vaihtuvat kuukauden välein, mutta myöhemmin iho menettää kimmoisuuttaan ja rypistyy.

Claus Lunau