Shutterstock
apinat, kävelemässä, tie

Ihmisen ja apinan perimät eroavat toisistaan vähän

Ihmisen, apinan ja muiden nisäkkäiden geeniperimän sanotaan eroavan toisistaan vain vähän. Kuinka suuri ero geenien välillä on?

Ihmisen lisäksi hiiri on nisäkkäistä ainoa eläin, jonka perimä on kartoitettu yksityiskohtaisesti. Ihmisapinoiden osalta työ on vielä kesken, joten vertailukohtana voidaan käyttää vain osaa niiden perimästä.

Siitä huolimatta nykyään elävistä eläimistä ihmisen lähimpänä sukulaislajina pidetään bonoboa eli kääpiösimpanssia. Useimpien arvioiden mukaan ihmisen ja kääpiösimpanssin geenit eroavat toisistaan kahden prosentin osalta.

Tavallisen simpanssin, gorillan ja orangin kohdalla ero on viisi prosenttia. Hiiren ja ihmisen perimässä yhteisiä geenejä on vakiintuneen käsityksen mukaan 80 prosenttia.

Määrä saattaa kuulostaa suurelta, sillä hiirellä ja ihmisellä ei ensisilmäyksellä ole ulkoisesti paljon yhteistä.

Lähemmässä tarkastelussa yhteisiä piirteitä silti löytyy: kummankin luusto koostuu samoista aineista, kummallakin on neljä raajaa, kummallakin on hampaat jne. Geenivertailusta ei vielä voi tehdä suoria päätelmiä, sillä tiedot muuttuvat koko ajan. Joidenkin tutkimusten mukaan hiiren ja ihmisen geeneistä jopa 99 % olisi samoja.