Punatukkaiset ovat geneettisesti ylivoimaisia

Punatukkaiset miehet ja naiset ovat äkkipikaisia ja herkkiä, ja heillä on alhainen kipukynnys. Punatukkaisuuteen liittyy monenlaisia uskomuksia, ja tutkimustenkin mukaan ”punatukkaisuusgeeni” antaa ihmiselle aivan erityisiä ominaisuuksia.

Julianne Mooren, Mick Hucknallin, David Caruson ja Gillian Andersonin kannattaisi lähettää kiitoskortti pienelle MC1R-geenille.

Geeni tuottaa nimittäin kutrien punertavan värin, joka on varmasti vaikuttanut (vaikkakaan ei yksin) siihen, että näyttelijät ovat lyöneet itsensä läpi teattereissa ja valkokankaalla.

Punatukkaisten ominaispiirteitä tarkastelleiden tutkimusten mukaan MC1R saattaa vaikuttaa myös muuhun kuin hiusten väriin.

Punatukkaiset ja kesakkoiset naiset voivat elää pidempään

25 vuoden aikana seurattiin 12 000:ta punatukkaista ja pisamaista naista ja 12 000:ta naista, joilla oli "tavallinen" pohjoismainen ihotyyppi.

Tukholmassa tehty Karoliinisen instituutin tutkimus viittaa siihen suuntaan, että punaiset hiukset ja kesakot antavat naisille Pohjoismaissa etulyöntiaseman.

Punatukkaisilla naisilla oli nimittäin 8 prosenttia alhaisempi kuolleisuus kuin vertailuryhmän naisilla. Yli 54-vuotias punatukkainen nainen elää keskimäärin 3,2 kuukautta pidempään kuin samanikäinen verrokki, tutkimuksessa todetaan.

Vertailussa otettiin huomioon esimerkiksi yleinen terveydentila, tupakointi, tulotaso, koulutus ja parisuhdestatus. Näillä tekijöillä ei näyttänyt olevan asiaan vaikutusta. Tutkijoiden mukaan ratkaisevaa oli punatukkaisten naisten kyky tuottaa D-vitamiinia.

Vaaleimpaan ihotyyppiin, tyyppi 1:een, kuuluvien ihossa syntyy enemmän D-vitamiinia kuin tummempien ihotyyppien edustajilla. Punatukkaiset ja kesakkoiset saavat siksi helpommin D-vitamiinia, jolla on iso merkitys immuunijärjestelmälle.

Kesakkoisilla punapäillä on kuitenkin myös yksi heikkous. Tutkimuksen mukaan ihosyöpään kuolleisuus on nimittäin heillä 59 prosenttia tavallista suurempi.

Punatukkainen sietää mausteista ruokaa

Väitetään, että punatukkaiset sietävät heikommin kipua kuin muut ja että he myös (ehkä samasta syystä) tarvitsevat enemmän puudutus- ja nukutusaineita, jotta aineet tepsivät.

Tanskalaisen Aalborgin yliopiston tutkimus osoitti kuitenkin jo vuonna 2012, että punatukkaiset reagoivat voimakkaammin vain tiettyihin kivun aiheuttajiin, kuten hammassärkyyn ja kovaan kylmyyteen.

Kun kyse oli pistoksesta, paineesta tai voimakkaasti maustetun ruoan aiheuttamasta poltteesta, punatukkaiset sietivät sitä paremmin kuin muut.

Se, että punatukkaisten kipukynnys on korkeampi kuin niillä, joilla on muun väriset hiukset, johtuu yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan jälleen MC1R-geenistä. Geenin ansiosta elimistössä erittyy vähemmän POMC-molekyyliä.

Molekyyli muuntuu kehossa neljäksi eri hormoniksi, joista yksi liittyy kivun aistimiseen ja toinen kipuaistimuksen salpaamiseen.

Näiden kahden hormonin vähäisten määrien voisi kuvitella kumoavan toisensa, mutta koska elimistössä aktivoituu myös muita kanavia pitkin kipuun liittyviä reseptoreja, punatukkaisilla kipua salpaavat reseptorit toimivat loppujen lopuksi tehokkaammin ja kohottavat kipukynnystä.

Punatukkaiset älykkäämpiä?

Tanskalaistutkijoiden mukaan MC1R näyttää vaikuttavan myös moniin aivojen keskeisiin toimintoihin yhdessä MC2R-, MC3R- ja MC4R-geenien kanssa.

Geeni voidaan ehkä yhdistää myös älykkyyteen. Brittiläis-yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa ilmeni, että punatukkaisista tuli neljä kertaa todennäköisemmin toimitusjohtajia kuin muista vastaavan väestöryhmän jäsenistä.