Miksi joillakuilla on kuoppa leuassa?

Lovi leuassa on on perinnöllinen piirre. Se on autosomaali, eli sen periytyminen ei ole sidottu sukupuoleen. Se voi siis periytyä äidiltä pojalle tai isältä tyttärelle. Jos molemmilla vanhemmilla on kuoppa leuassa, heidän lapsellaan on myös kuoppa 75 prosentin todennäköisyydellä. Ominaisuutta säätelevän geenin arvellaan sijaitsevan kromosomissa 16. Geenin ilmiasu vaihtelee, eli lovi ei välttämättä ole yhtä silmiinpistävä saman suvun jokaisella yksilöllä. Kuoppa ulottuu ihon lisäksi leuan side- ja luukudokseen.

© Shutterstock

Lovi leuassa on on perinnöllinen piirre. Se on autosomaali, eli sen periytyminen ei ole sidottu sukupuoleen. Se voi siis periytyä äidiltä pojalle tai isältä tyttärelle. Jos molemmilla vanhemmilla on kuoppa leuassa, heidän lapsellaan on myös kuoppa 75 prosentin todennäköisyydellä. Ominaisuutta säätelevän geenin arvellaan sijaitsevan kromosomissa 16. Geenin ilmiasu vaihtelee, eli lovi ei välttämättä ole yhtä silmiinpistävä saman suvun jokaisella yksilöllä. Kuoppa ulottuu ihon lisäksi leuan side- ja luukudokseen.

Sen arvellaan syntyvän sikiönkehityksen varhaisvaiheessa, jolloin leuan, suun ja kitalaen puoliskot kasvavat yhteen. Jos yhteen kasvaminen häiriytyy, kalloon voi muodostua ”sauma”, joka heijastuu ulkonäköön. Suu- ja kitalakihalkiot syntyvät samassa vaiheessa periaatteessa samalla tavalla.