Identtisten kaksosten dna ei ole identtinen

Identtisillä kaksosilla on erilaiset sormenjäljet, mutta voidaanko heidät erottaa ns. dna-sormenjäljen perusteella?

© Photo by Kevin Grieve on Unsplash

Identtiset eli samamunaiset kaksoset syntyvät, kun hedelmöittynyt munasolu eli tsygootti alkaa jakautua muodostaakseen alkion. Jos tsygootti jostain syystä jakautuu kahdeksi alkioksi, tuloksena on kaksi samanlaista yksilöä. Koska lähtökohtana on sama munasolu, yksilöt ovat geneettisesti samanlaisia. Heillä on myös samanlainen dna-profiili eli niin sanottu dna-sormenjälki.

Identtisten kaksosten dna:ssa voi silti olla eroja. Viime keväänä yhdysvaltalaiset, alankomaalaiset ja ruotsalaiset geenitutkijat julkaisivat tutkimuksen, joka osoitti, että alkiokehityksen aikana kaksossisarusten dna:ssa voi tapahtua muutoksia. Kyse on pienten dna:n pätkien kopioitumisesta, joka ei näy dna-profiilissa mutta joka voi vaikuttaa esimerkiksi sairastumisalttiuteen.

Ero näiden pätkien kopioiden määrässä saattaa selittää muun muassa sen, miksi toinen sisaruksista saa perinnöllisen sairauden mutta toinen ei. Useimmiten erolla ei kuitenkaan ole vaikutusta terveyteen eikä yksilönkehitykseen. Entuudestaan on tunnettu toinenkin ero kaksosten dna:ssa. Sekään ei näy oikeuslääketieteellisessä dna-profiilissa.

Joidenkin geenien sytosiiniemäkseen voi liittyä metyyliryhmä, mikä estää geeniä aktivoitumasta toimivaksi geeniksi. Tätä ilmiötä kutsutaan leimautumiseksi. Sen tiedetään vaikuttavan alttiuteen sairastua joihinkin perinnöllisiin tauteihin. Tällaisia sairauksia ovat ainakin Parkinsonin tauti ja veren hyytymishäiriöitä aiheuttava von Willebrandin tauti.