krooniset kivut, proteiinit, geeniterapia, crispr

Geenisakset sammuttavat kroonisen kivun

Hiireltä on onnistuttu sulkemaan kipukanavat CRISPR-tekniikalla.

Hiireltä on onnistuttu sulkemaan kipukanavat CRISPR-tekniikalla.

Scanpix

Kun ihminen nielaisee voimakkaan kipulääkkeen, kivun mukana katoaa muutakin. Lääke voi myös vaikuttaa aivoihin ja johtaa toimintakykyä häiritsevään riippuvuuteen.

Nyt tutkijat testaavat hiirillä uutta tapaa hoitaa kroonisia kipuja, ja tapa vaikuttaa lupaavalta.

Pysäyttää kipuviestit

Paljon puhutulla CRISPR-geenitekniikalla voidaan sammuttaa geeni, joka huolehtii kipuviestien kulusta.

Tämä kuulostaa erittäin hyvältä uutiselta niille, jotka kärsivät kroonisista kivuista, jos menetelmä vain osittautuu tepsiväksi kliinisissä kokeissa.

Proteiinikanavat tukitaan

Yleensä tutkijat eivät sovella geenitekniikkaa kivun hoitoon, sillä geenimuutosten vaikutus on pysyvä ja kivut ovat yleensä ohimeneviä.

Tässä tapauksessa tutkijat eivät muuttaneet dna:n emäsjärjestystä, ja siksi hoidon vaikutus on teoriassa kumottavissa.

Yleensä kipuaistimus johtuu siitä, että ionit kulkevat hermojen proteiinikanavissa. Yksi näistä kanavista on nimeltään Nav1.7. Se voi aiheuttaa kroonisia kipuja, jos se toimii liian aktiivisesti, tai olla syypää siihen, että ihminen ei aisti lainkaan kipua.

CRISPR-geenisaksilla kokeessa onnistuttiin vähentämään Nav1.7-proteiinien muodostumista ja siten lopettamaan kivut.