Shutterstock
dna

Verensiirto voi muuntaa dna-profiilia vain vähän

Dna-analyysit tehdään usein verinäytteestä. Voiko tulokseen vaikuttaa verensiirrolla?

Normaalisti verensiirto ei sekoita luovuttajan ja vastaanottajan dna-profiilia. Syynä on se, että verensiirto – nimestään huolimatta – ei perustu yleensä varsinaisen veren antamiseen vaan vastaanottaja saa verenkiertoonsa vain tiettyjä veren osia: happea kuljettavia punasoluja, vuotoja tyrehdyttäviä verihiutaleita tai plasmasta tehtyjä lääkkeitä.

Sekä punasolut että verihiutaleet ovat tumattomia eivätkä sisällä dna:ta. Plasmalla tarkoitetaan veren nestemäistä osaa, jossa ei ole soluja. Käytännössä vieraan luovuttajan verestä valmistetut tuotteet muuntavat verenkuvaa dna-profiilin osalta vain silloin, kun mukana on tumallisia valkosoluja. Muutos on pieni ja tilapäinen.