Shutterstock
Sædceller i bevægelse.

Miesten sperman laatu on romahtanut

Miesten siemennesteen laatu on nyt puolet huonompi kuin 40 vuotta sitten. Tuoreen tutkimuksen mukaan käännettä parempaan ei ole näköpiirissä.

"Haluatko lapsia?"

Tämä kysymys tulee ennen pitkää esille lähes jokaisessa hedelmällisessä iässä olevien ihmisten parisuhteessa. Tuoreen kansainvälisen tutkimuksen valossa näyttää siltä, että pian kysymys miehille kuuluu eri tavoin:

"Voitko saada lapsia?"

Miesten hedelmällisyys on nimittäin heikentynyt rajusti neljän 40 viime vuoden aikana. Vuosina 1973–2018 miesten siemennestenäytteiden siittiömäärä laski 101 miljoonasta 49 miljoonaan millilitraa kohti. Pudotusta on siis huimat 52 prosenttia.

Siittiöitä

Raskaaksi tulemisen mahdollisuuteen vaikuttaa myös siittiöiden liikkuvuus. WHO:n kriteerien mukaan siemennesteen laatu on heikentynyt, jos alle 40 prosenttia siittiöistä on liikkuvia.

© Shutterstock

Aikaisemmissa tutkimuksissa siemennesteen laadun heikkenemistä on havaittu lähinnä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. Uusi tutkimus osoittaa, että ilmiö on levinnyt myös Aasiaan, Afrikkaan ja Keski- ja Etelä-Amerikkaan. Samalla on voitu hylätä olettamus, että siemennesteen laatuongelmat koskisivat vain länsimaiden valkoihoisia miehiä.

Tuoreessa tutkimuksessa on tarkasteltu tietoja 53 maasta. Se osoittaa, että siemennesteen siittiötiheys on kääntynyt laskuun myös Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Sperman laatu heikkenee edelleen

Miesten siemennesteen laadun heikkenemisestä on oltu huolissaan jo jonkin aikaa, mutta kehitystä ei ole saatu pysäytettyä.

Päinvastoin laadun laskukiito on kiihtynyt. Eri puolilta maailmaa koottujen tietojen mukaan siittiöiden määrä siemennestenäytteissä on vähentynyt 1,16 prosentin vuositahtia vuodesta 1979 vuoteen 2000.

Vuosina 2000–2018 siittiöiden määrä väheni 2,64 prosenttia vuodessa. Tutkimuksessa mukana olleen Jerusalemin hebrealaisen yliopiston professorin Hagei Levinen mukaan kyseessä on suoranainen kriisi.

”Näen sen merkkinä siitä, että maailmassa on jotakin vialla ja meidän on tehtävä sille jotakin. Tämä on kriisi, johon on puututtava ennen kuin kuin kasvaa niin suureksi, että sitä ei enää voi ratkaista.”

Yli vai alle 40 miljoonaa?

Lukuisista tutkimuksista huolimatta siemennesteen laadulle ei ole yksiselitteisiä kriteerejä. Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt, että siemennesteen laatu on heikentynyt, kun siittiötiheys on alle 40 miljoonaa millilitrassa.

40 miljoonan raja ei tarkoita, että mies olisi hedelmätön, jos hänen siemennesteensä siittiötiheys on sitä pienempi. Useimmiten se tarkoittaa sitä, että kumppanin raskaaksi tuleminen kestää kauemmin kuin pareilla, joissa mies tuottaa enemmän siittiöitä. Raskaaksi tulemisen todennäköisyyteen vaikuttavat myös siemennesteen määrä ja siittiöiden liikkuvuus.

Heikentynyt hedelmällisyys

Lapsen saanti voi olla vaikeaa, jos miehen sperman laatu on heikentynyt. WHO on määritellyt, että siemennesteen laatu on heikentynyt, kun siittiötiheys on alle 40 miljoonaa millilitrassa.

© Shutterstock

Mutta tuoreen tutkimuksen mukaanhan miesten siemennesteen keskimääräinen siittiötiheys on yhä 49 miljoonaa millilitraa kohti. Eikö silloin olla yhä turvallisesti 40 miljoonan yläpuolella, vaikka aikaisempi keskiarvo oli 101 miljoonaa?

Ainakin professori Levinen mukaan vastaus on ei. Hän huomauttaa, että jos miesten keskimääräinen siittiötiheys on laskenut noin paljon, niiden miesten osuus, joilla siittiötiheys on alle 40 miljoonaa, on täytynyt kasvaa huomattavasti.

”Niin suuri muutos osoittaa, että väestön lisääntymiskyky on heikentynyt.”

Hormonieritys on häiriytynyt

Suuri kysymys on se, miksi miesten siemennesten laatu on jatkuvasti heikentynyt 40 vuoden ajan. Vastaus odottaa yhä löytämistään.

Symboler for køn - mand, trans og kvinde
© Shutterstock

Lue myös:

Yleisin veikkaus on se, että taustalla ovat ympäristötekijät ja hormonieritykseen vaikuttavat aineet, joille lapset altistuvat sikiövaiheessa.

Myös, että elintavat, kuten tupakointi, alkoholinkäyttö, ylipaino ja epäterveellinen ruokavalio, voivat olla osasyy. Se olisi sikäli lohdullinen selitys, että silloin asiaan voisi vaikuttaa elämäntapamuutoksella.