Shutterstock
dna, ilma, ympäristö-dna, genetiikka

Biologit keräävät dna:ta ilmasta

Ilmassa on paljon dna:ta, jonka avulla voidaan löytää piileskeleviä eläimiä.

Kasvi-, eläin- ja ihmislajien valmistusohjeet on kirjoitettu dna:han.

Luonnossa on paljon dna:ta, jota kutsutaan ympäristö-dna:ksi. Näytteitä kerätään vedestä rutiininomaisesti tutkimustarkoituksiin.

Nyt on alettu kerätä ympäristö-dna:ta myös ilmasta. Asialla ovat Lontoon Queen Mary -yliopiston tutkijat.

Tutkimuskohteena kaljurottien luolat

Tutkijat halusivat selvittää, voidaanko ympäristö-dna:n avulla määrittää, mikä eläin esimerkiksi pesässä elää, ennen kuin siitä on tehty havaintoakaan.

Koe-eläinten – kaljurottien eli -myyriköiden – maanalaisten käytävien ilmasta löydettiin sekä ihmisten että eläinten dna:ta. Tulosta voidaan pitää ympäristö-dna-tutkimuksen läpimurtona, sillä se osoittaa, että analysointitapaa voidaan soveltaa laajasti luonnossa.

Harvinaisia tai tuntemattomia lajeja esiin

Tutkijat uskovat, että ilmasta löytyvä ympäristö-dna auttaa paikantamaan esimerkiksi häviämisvaarassa olevia tai muuten harvinaisia eläimiä ja kartoittamaan vieraslajien leviämistä määräalueella.

Eläinten dna päätyy ilmaan niiden syljestä ja kuolleista ihosoluista. Parhaillaan selvitetään, kuinka kauas ja kauan ympäristö-dna voi liikkua ilmassa ja millainen vaikutus tilan, kuten luolan, koolla on ympäristö-dna:n määrään.

Seuraavaksi aletaan etsiä eläinperäistä ympäristö-dna:ta ulkoilmasta.