Shutterstock
X- og Y-kromosom

Y-kromosomi uhkaa hävitä

Vanha geneettinen vitsaus on johtanut miehisen sukupuolikromosomin pitkälle tuhon tielle. Se ei välttämättä tarkoita ihmiskunnan loppua.

Miehen valmistusohje on tiivistettävissä lyhyesti sanottuna Y-kirjaimeen.

Kun munasolu saa siittiöltä Y-kromosomin, hedelmöityksestä saa alkunsa poika – ja siinä tapauksessa, että siittiön antama kromosomi on X, jälkeläisestä tulee tyttö.

Y-kromosomin tulevaisuus näyttää kuitenkin synkältä, sillä sen on todettu häviävän hitaasti mutta varmasti.

X- ja Y-kromosomit

Y-kromosomista on tullut vähitellen onneton, surkastunut X:n vaihtoehto.

© Shutterstock

Miljoonien vuosien kuluessa miehinen sukupuolikromosomi on näivettynyt mutaatio mutaatiolta, ja monet tutkijat tulkitsevat kehityskulun niin, että miehet loppuvat.

Mielipiteet kuitenkin jakautuvat: osa uskoo, että Y-kromosomi panee kampoihin, osa taas näkee näivettymisen johtavan ihmislajin loppuun.

Y-kromosomi juontuu vanhasta geenivirheestä

Alligaattoreilla jälkeläisen sukupuolen määrää yksinkertainen säätelyjärjestelmä. Jos munat ovat alle 30-asteisia 7–21 päivän ikäisinä, syntyy naaraita. Jos lämpötila taas ylittää 34 astetta, tulee koiraita. Jos se on tältä väliltä, kumpikin vaihtoehto on mahdollinen.

Ilmeisesti ihmisen esivanhemmilla oli samanlainen sukupuolen määräytyminen 166 miljoonaa vuotta sitten, kunnes varhaisissa nisäkkäissä tapahtuu perimän muutos: siitä tuli miehen sukupuolielinten geneettinen käynnistyspainike.

Painike on Y-kromosomi, jonka sisältämä SRY-geeni aktivoi kivesten kehityksen sikiössä.

Alle de menneskelige kromosomer i et mikroskop

Ihmisen 23:a koromosomiparia voidaan tutkia mikroskoopilla, kuten nämä kromosomomien kaksi tilaa osoittavat. Vasemmalla kromosomit ovat nauhoina vakaassa solussa. Oikealla kromosomit ovat sen sijaan kiertyneet tiiviiksi rakenteeksi ennen solunjakautumista.

© Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.

Aluksi Y-kromosomissa oli 1 669 geeniä kuten X-kromosomissa.

Y on kuitenkin erittäin haavoittuva, koska se on ainoa laatuaan.

Meioosin eli kypsymisjakautumisen aikana kromosomit etsivät itselleen parin, jotta ne voivat vaihtaa geenejä ja torjua huonoja mutaatioita. Siten vain vahvimmat yhdistelmät säilyvät.

Y-kromosomi ei kuitenkaan voi käydä vaihtokauppaa, koska siltä puuttuu vastinkromosomi.

Siksi Y-kromosomi näivettyy sitä mukaa kuin siihen kertyy haitallisia mutaatioita.

Y-kromosomin mukana häviää ihminen

Osa nisäkkäistä on jo heittänyt hyvästit Y-kromosomille.

Jyrsijä Ellobius talpinus elää ilman Y-kromosomia

Pohjanmaamyyräsopuli eli kazakstaninmykrä on niitä harvoja nisäkkäitä, jotka selviävät ilman Y-kromosomia.

© Shutterstock

Tutkijoilla on eri käsityksiä siitä, kuinka paljon ihmisen Y-kromosomin häviämiseen menee aikaa.

Osa arvioi 4,6 miljoonaa vuotta, osa ennustaa hitaampaa kehitystä, koska Y-kromosomissa on tapahtunut vain yksi mutaatio 25 miljoonan vuoden aikana – eikä siis ainoatakaan sen jälkeen, kun ihminen ja simpanssi erkaantuivat omille teilleen.

Kromosomeista Y on ainoa, joka ei ole välttämätön. Naiset tulevat hyvin toimeen ilman sitä, ja vanhoilta miehiltä se häviää ajan mittaan.

Tanskalainen tutkimus, johon osallistui 62 miestä, paljasti, että Y-kromosomi elvyttää itseään muuntumalla geneettisesti. Näin se varmistaa siittiöiden tuotannon ja estää geenien menetystä.

On kuitenkin esitetty, että puolustautuminen on biologisen kuolinkamppailun merkki ja Y-kromosomi voi hävitä yhtäkkiä – ehkä jo 100 000 vuodessa.

Jos näin tapahtuu, on olemassa kolme mahdollisuutta:

  • Miehet – ja samalla ihmiset – kuolevat sukupuuttoon.
  • Y-kromosomin tehtävät hoidetaan lääketieteellisesti tai teknisesti.
  • Muut kromosomit ottavat Y:n tehtävät hoitaakseen.

Niitä jyrsijöitä, joilta Y-kromosomi on hävinnyt, ei uhkaa välitön sukupuutto sen ansiosta, että muut kromosomit ovat ottaneet Y-kromosomin tehtävät hoitaakseen.

Laboratoriohiirten jälkeläisiltä puuttuu Y-kromosomi

Hiirillä sukupuolen määräävät geenit sijaitsevat muissa kromosomeissa kuin Y:ssä. Siksi on periaatteessa mahdollista tuottaa poikasia ilman koiraita.

Ihmiset, joilla sukupuolen määräytyminen perustuu Y-kromosomiin, voivat tuskin lisääntyä käyttämällä toista sukupuolen määräävää geeniä tai kromosomia. Jälkeläisistä tulisi todennäköisesti hedelmättömiä tai kaksineuvoisia.

Jyrsijöillä kehitys on johtanut lajiutumiseen geneettisten erojen vuoksi.

Y-kromosomin näivettyminen voi siis paitsi hävittää nykyihmisen myös saada aikaan uusia ihmislajeja.

Lue myös artikkeli ”Kuinka monta sukupuolia on?