Veriryhmät ovat ihmistä vanhempia

Veriryhmä: Mistä veriryhmät ovat peräisin? Ovatko kaikki ryhmät yhtä yleisiä kaikkialla maailmassa?

Blodtyper: Hvordan er blodtyperne opstået?

Veriryhmäjako on yli 20 miljoonaa vuotta vanha

Lokakuussa 2012 PNAS-tiedelehdessä julkaistun kansainvälisen tutkimuksen mukaan nykyinen niin sanottu ABO-veriryhmäjako juontuu ainakin 20 miljoonan vuoden takaa. Veriryhmät kehittyivät ilmeisesti ihmisten ja nykyisten apinoiden yhteiselle kantamuodolle, joka on sittemmin kadonnut Maan päältä.

Tutkimuksessa analysoitiin ihmisen, gorillan, simpanssin ja muiden apinoiden punasolujen pinnan antigeeneihin vaikuttavia perintötekijöitä, joihin veriryhmät perustuvat. Tulokset osoittivat, että apinoilla on samat veriryhmät kuin ihmisellä, joten veriryhmät A, B, AB ja O esiintyivät jo kaikkien kädellisten yhteisellä kantamuodolla.

AB-ryhmän veri on harvinaisinta

Veriryhmien yleisyys vaihtelee. 63 prosenttia ihmiskunnasta kuuluu O-ryhmään, mutta Pohjoismaissa yleisin on A. AB-veriryhmän osuus on pienin. Eniten siihen kuuluvia on Koreassa, mutta sielläkin heitä on vain noin yhdeksän prosenttia koko väestöstä.

Veriryhmien jakautuminen maailmassa

Veriryhmä on vanhempien perua

Kaikki ihmiset kuuluvat veriryhmään A, B, AB tai O sen mukaan, mitkä geenit he ovat saaneet vanhemmiltaan. Geenit, jotka tuottavat A- ja B-ryhmän, ovat vallitsevia, kun taas O-ryhmän geenit ovat väistyviä. Jos siis lapsi saa toiselta vanhemmaltaan veriryhmän A geenin ja toiselta B:n geenin, lapsen veriryhmäksi tulee AB. O-veriryhmä voi periytyä vain, jos lapsen kummallakin vanhemmalla on perimässään O-ryhmän geeni.