Eri veriryhmien veripusseja

Veri määrää terveytesi

Tutkimus osoittaa, että veriryhmä on sidoksissa terveydentilaan. Yksi ja toinenkin veriryhmä esimerkiksi kasvattaa sydän- ja verisuonitautien ja muistihäiriöiden riskiä, ja 0-veriryhmä suojaa syövältä.

Tutkimus osoittaa, että veriryhmä on sidoksissa terveydentilaan. Yksi ja toinenkin veriryhmä esimerkiksi kasvattaa sydän- ja verisuonitautien ja muistihäiriöiden riskiä, ja 0-veriryhmä suojaa syövältä.

Shutterstock

Veriryhmät

Veriryhmät ovat ovat yhä edelleen suuri arvoitus lääketieteelle. Vaikka ne löydettiin jo vuonna 1901, niiden merkitystä ihmiselle selvitetään yhä.

Nyt tutkimus osoittaa, että veriryhmällä on merkitystä sairastumisriskille tiettyihin sairauksiin. Ja yksi veriryhmä näyttää antavan paremman suojan kuin muut.

Kaavio veriryhmistä

Pääveriryhmiä on neljä, ja ne jakaantuvat maailmassa kaavion osoittamalla tavalla. Jakauma vaihtelee paikallisesti, ja esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa veriryhmä 0 on yleisin, kun taas Pohjoismaissa yleisin veriryhmä on A.

© Tieteen Kuvalehti

Veriryhmien kunkku on 0-ryhmä

Jos veriryhmäsi on 0, tilastollisesti olet hyvin turvassa syövältä, muistisairauksilta ja sydäntaudeilta.

Tutkimuksen mukaan A-, B- ja AB-veriryhmillä on nimittäin 15 prosenttia suurempi riski menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin kuin 0-ryhmällä. Lisäksi näyttää siltä, että 0-ryhmä suojaa myös syövältä.

Syyn tähän arvellaan piilevän siinä, että A-, B- ja AB-veriryhmät pakottavat immuunijärjestelmän ylikierroksille, jolloin elimistöön saattaa kehittyä vähitellen syöpä. 0-ryhmä on tässä suhteessa elimistölle suotuisampi.

AB voi aiheuttaa muistiongelmia

Toinen huomiota herättävä tutkimus osoittaa, että AB-veriryhmäläisillä on peräti 82 prosenttia suurempi riski sairastua muistihäiriöihin kuin henkilöillä, joiden veriryhmä on jokin muu.

Tämän arvellaan johtuvan siitä, että veriryhmä määrää, kuinka helposti veri hyytyy. Helposti hyytyvä veri voi aiheuttaa aivoissa pieniä veritulppia ja vahingoittaa muistia.

Tutkimus: Veriryhmä 0 pienentää koronavirustartunnan riskiä

Henkilöt, joiden veriryhmä on O, saavat harvemmin koronavirustartunnan kuin henkilöt, joiden veriryhmä on A, B tai AB. Näin todettiin laajassa Aarhusin ja Etelä-Tanskan yliopistojen tutkimuksessa.

Tutkimusryhmänä oli 473 654 tanskalaista, joille oli tehty koronavirustesti. Heitä verrattiin verrokkiryhmään, johon kuului yli 2,2 miljoonaa ihmistä.

Positiivisen koronavirustestituloksen saaneiden 7 422 henkilön joukossa oli vähemmän henkilöitä, joiden veriryhmä oli O, kuin niitä, joiden veriryhmä oli A, B tai AB.

O-veriryhmään kuuluvilla on tutkimuksen mukaan 13 prosenttia pienempi riski saada koronavirustartunta kuin muihin veriryhmiin kuuluvilla. Rhesus- positiivisuus tai -negatiivisuus ei vaikuttanut asiaan.

O-veriryhmä ei siis suojaa tartunnalta. Kaikkien tulee veriryhmästä huolimatta noudattaa hyvää käsihygieniaa, käyttää maskia ruuhkassa ja pitää etäisyyttä.

Syytä siihen, miksi 0-veriryhmä pienentää koronavirustartuntaa, ei vielä tiedetä, ja asiaa pitääkin tutkia tarkemmin. Tutkimusryhmä toivoo, että uusi tieto auttaa meitä ehkäisemään ja hoitamaan koronavirustartuntoja entistä paremmin.

Veriryhmät A ja AB voivat johtaa vakavaan koronavirustautiin

Tutkimuksen mukaan O-veriryhmä voi siis pienentää koronavirustartunnan riskiä. Veriryhmät A ja AB puolestaan voivat lisätä tartuntariskiä ja jopa johtaa koronavirustaudin vakavaan muotoon. Näin todettiin kanadalaistutkimuksessa, jossa tarkkailtiin 95:tä vakavasti sairasta koronapotilasta.

Tutkijoiden mukaan potilaat, joiden veriryhmä oli A tai AB, tarvitsivat useammin hengityskonetta kuin muut potilaat. Tämä saattaa viitata siihen, että potilaiden keuhkot vaurioituivat pahemmin.

A- ja AB-veriryhmiin kuuluvat potilaat kärsivät myös muita useammin munuaisten toiminnan pettämisestä ja olivat yleensä pidemmän aikaa tehohoidossa kuin potilaat, joiden veriryhmä oli O tai B.

Uudessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin lähemmin veriryhmää A ja havaittiin, että SARS-CoV-2-viruksessa on RBD-proteiini, joka näyttää suosivan juuri tätä veriryhmää.

Koronavirus käyttää proteiinia soluihin sitoutumiseen, ja kun eri veriryhmiä verrattiin keskenään, proteiini sitoutui useimmin hengitysteiden soluihin henkilöillä, joiden veriryhmä oli A.