Shutterstock

Tutkittua tietoa: Näin päiväsi lähtee hyvin käyntiin

Esimerkiksi syömällä oikein aamulla voi nostaa virkeystasoaan.

Useimmat meistä tuntevat sekä aamu- että iltaihmisiä.

Aamuvirkut heräävät aikaisin ja helposti, eikä heidän ole vaikea saada itseään vauhtiin jo varhain. Iltavirkuille aikaiset aamuherätykset tuottavat tuskaa, ja heidän energiatasonsa nousee sitä mukaa kuin päivä vanhenee.

Niille iltaihmisille, joiden on pakko nousta varhain ja panna töpinäksi heti aamulla, on tarjolla apua.

Yhdysvaltalais-brittiläinen tutkimusryhmä on esittänyt kolme keinoa helpottaa sekä heräämistä että virkistymistä. Niiden ansiosta päivä voi lähteä käyntiin paremmin.

Neuvot perustuvat 833 henkilön ruokailutottumuksista, aktiivisuustasosta, uni-valverytmistä ja verensokerin vaihtelusta tehtyihin päätelmiin. Kahden viikon tarkkailujakson aikana kerätyt tiedot yhdistettiin henkilön omaan arvioon energisyydestä.

Analyysin tulokset julkaistiin luonnontieteellisestä Nature Communications -verkkolehdessä.

Haluat varmasti tietää, mitä tutkimus paljasti.

Tutkijoiden mukaan näillä kolmella tavalla voi saada päivänsä käyntiin paremmin:

NUKKUMINEN

1. Siirrä nukkumaanmenoa

Haluatko herätä virkeämpänä? Mene nukkumaan ja herää myöhemmin, kehottavat tutkijat.

© Shutterstock

Ensimmäinen merkittävä tekijä liittyi uni-valverytmiin. Tutkimusaineistosta kävi ilmi, että se, milloin mentiin nukkumaan ja milloin herättiin, vaikutti pirteyteen ja toimintatarmoon.

Tutkimukseen osallistuneet tunsivat itsensä virkeämmäksi aamulla, kun he olivat myöhentäneet nukkumaanmeno- ja heräämisaikaansa vähän.

Analyysin mukaan henkilöt olivat levänneempiä ja toimintavalmiimpia silloin, kun he olivat menneet nukkumaan ja heränneet tavallista myöhemmin.

LIIKUNTA

2. Rasita itseäsi päivällä

Fyysisesti rasittavan päivän jälkeen nukkuu paremmin – ja herää virkeämpänä.

© Shutterstock

Tutkimuksessa todettiin, että edellisen päivän fyysinen rasittavuus heijastui siihen, kuinka vaikeaa aamulla oli herätä ja päästä liikkeelle.

Ne tutkimukseen osallistuneet, jotka olivat hyvin aktiivisia, kärsivät vähemmän katkonaisista unista. Hyvin nukutun yön jälkeen herätään helpommin ja levänneempänä.

Sen sijaan ne henkilöt, jotka olivat liikkuneet myöhään illalla ja valvoneet yöllä, olivat aamulla pitkään tokkuraisia.

AAMIAINEN

3. Syö hiilihydraatteja

Tutkijat suosittelevat hitaasti vauhtiin pääseville hiilihydraattipitoisen aamupalan syömistä.

© Shutterstock

Kolmas virkistävä tekijä on aamupala.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että ne henkilöt, jotka söivät hiilihydraattipitoisen aamiaisen, tunsivat itsensä energisiksi aamupäivällä.

Sen sijaan ne, joiden aamupala sisälsi runsaasti proteiineja, olivat tarmottomia.

Virkeystasoon ei voinut vaikuttaa ruoan joulemäärä, sillä koostumuseroista huolimatta erilaisista varhaisaterioista sai yhtä paljon energiaa.