Shutterstock

Tukeeko verenluovutus terveyttä?

Verenluovuttajat pelastavat henkiä, mutta vahvistaako luovutus heidän terveyttään?

Jos haluaa elää pitkään, kannattaa luovuttaa verta. Tähän päätelmään tultiin laajassa ruotsalais-tanskalaisessa tutkimuksessa.

Yli miljoonan verenluovuttajan tutkimus paljasti, että kuolemanriskin ja vuosittaisten verenluovutuskertojen välillä on riippuvuussuhde. Kuolemanriski pienenee 18,6 prosenttia jokaista luovutettua veriannosta kohti.

Mahdollisena selityksenä pidetään sitä, että verenluovutus ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja.

Yksiselitteistä tieteellistä näyttöä asiasta ei kuitenkaan ole.

Luovuttajat tavallista terveempiä

Vuonna 2022 hollantilaistutkijat analysoivat aihetta käsitteleviä julkaisuja ja saivat selville, että verenluovutuksella todettiin olevan myönteisiä terveysvaikutuksia yhdeksässä kaikkiaan 14 tutkimuksesta.

Tutkimuksissa ei ollut kuitenkaan otettu huomioon ”terveen luovuttajan ilmiötä”: verta luovuttavat yleensä ne, joilla on keskimääräistä parempi terveydentila. Tämä voi vääristää tuloksia.

Esimerkiksi ruotsalais-tanskalaisessa tutkimuksessa esiin tullut pienempi vuosikuolleisuus tarkentui 7,5 prosentiksi, kun huomioitiin se, että verenluovuttajat ovat usein tavallista terveempiä.

Sydän- ja verisuonielimistön terveydellä on tietenkin suuri merkitys, mutta verenluovuttajat voivat muutenkin hyvin.

Tutkimusten mukaan hyväntekeväisyys vaikuttaa terveyteen positiivisesti. Muiden auttaminen muun muassa rentouttaa ja kohottaa mielialaa.