Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Korvien soiminen saadaan loppumaan

Kymmenientuhansien suomalaisten korvat soivat taukoamatta. Tinnitus ei aina johdu korvista, vaan ääni syntyy aivosolujen herkistyessä liikaa yhdelle taajuudelle. Nyt on keksitty keino ohjelmoida kuulokeskus niin, että elämää häiritsevä ääni katoaa.

Tavarajuna, joka ajaa tunnelin läpi pään sisällä. Näinkin voidaan kuvata vaikeaa korvien soimista eli tinnitusta. Nyt tunnelin päässä näkyy kuitenkin valoa, sillä yhdysvaltalaistutkijat ovat kehittämässä vaivaan hoitoa.

Tinnitus johtuu hyvin usein pitkään jatkuneesta altistumisesta korkeille äänille. Tämä on huomattu esimerkiksi klassista musiikkia soittavilla muusikoilla. Toisin kuin voisi luulla, ongelman syy ei aina ole suinkaan korvissa.

Tinnitus syntyy aivokuoren kuulokeskuksessa, jonka hermosoluista liian moni on ryhtynyt rekisteröimään samaa taajuutta ja siksi vahvistaa hyvin kapean taajuusalueen ääniä. Lukuisat yhdenmukaisesti toimivat hermosolut vaikuttavat toisiinsa niin, että ne alkavat lähettää samanaikaisia hermoimpulsseja, vaikkei kuulokeskukseen edes tulisi kuulohermosta todellisia ärsykkeitä.

Tinnitus saattaa liittyä aivojen plastisuuteen

Vaivaan ei ole ollut hoitoa eikä sen syntysyytä tunneta, mutta sen arvellaan liittyvän aivojen perusominaisuuksiin. Yksi näistä ominaisuuksista on aivojen plastisuus eli muovautuvuus, joka on oppimisen edellytys. Se saa hermosolut muodostamaan uusia yhteyksiä ja aivot tekemään ärsytettyinä uusia asioita.

Kuulotutkijat olettavat, että voimakkaat äänet tai suoranainen melu saavat kuulokeskuksen hermosolujen toiminnan muuttumaan, jolloin ne keskittyvät vain tiettyihin taajuuksiin. Siksi on myös pohdittu, voitaisiinko tinnitus myös parantaa samalla periaatteella ikään kuin ohjelmoimalla hermosolut uudelleen.

Navzer Engineer Texasin yliopistosta kollegoineen onnistui helmikuussa 2011 osoittamaan, että pohdinnoissa oltiin oikeilla jäljillä. He tekivät kokeen, jossa parannettiin rottien tinnitus.

Rottien tinnitusoireet vaikuttivat katoavan jo kymmenen päivän hermostimulaation ja äänialtistuksen jälkeen. Moni seikka viittaa siihen suuntaan, että hoito tepsii hyvin pitkäksi aikaa tai jopa parantaa vaivan pysyvästi. Rohkaisevat tulokset ovat innostaneet kokeilemaan uutta menetelmää myös ihmisillä.