mies, jää

Syväjäädytyksestä ei selviä hengissä

Ihmisiä on syväjäädytetty kuoleman jälkeen, jotta heidät voitaisiin myöhemmin herättää henkiin. Toiveet ovat kuitenkin vähäiset. Olisiko parempi, jos syväjäädytys tehtäisiin ennen kuolemaa?

Ihmisiä on syväjäädytetty kuoleman jälkeen, jotta heidät voitaisiin myöhemmin herättää henkiin. Toiveet ovat kuitenkin vähäiset. Olisiko parempi, jos syväjäädytys tehtäisiin ennen kuolemaa?

Shutterstock

Artikkelissa kerrottiin, että pakastaminen on hyvä orgaanisen aineen säilöntämenetelmä. Pakastamalla voidaan säilyttää esimerkiksi eläviä munasoluja useita vuosia. Sulattamisen jälkeen ne voidaan hedelmöittää, ja näin syntyneestä alkiosta kehittyy lapsi normaaliin tapaan.

Sen sijaan pakastamalla säilöttyä ruumista ei saada virkoamaan, vaikka jäädytys ei vahingoittaisi ainoatakaan solua: ihminen olisi sulatettuna yhtä kuollut kuin ennen pakastamistakin. Ruumiiden pakastamiseen erikoistunut yhdysvaltalainen Alcor Life Extension -säätiö, jonka toimintaa artikkelissa esiteltiin, käsittelee elävältä pakastamista internet-sivuillaan osoitteessa.

Tekstissä ei tuoda esiin lainkaan elävältä jäädyttämisen etuja, vaan korostetaan, että se olisi lainvastaista. Vaikka ihmisen elimistö olisi pakastettaessa täysin toimintakuntoinen, jäätymisen aiheuttamien soluvaurioiden estäminen laajassa mitassa on nykytekniikalla mahdotonta.

Ongelmana on se, että ihminen koostuu 70-prosenttisesti vedestä, joka muodostaa jäätyessään solukalvoja rikkovia kiteitä. Lisäksi suolojen väkevöityminen solujen sisällä vahingoittaa kudoksia.

Useimpien tutkijoiden mielestä erityisesti aivojen toimintakyvyn säilyttäminen ei onnistu niillä jäädytysmenetelmillä, jotka nykyään tunnetaan.