Shutterstock

Suolibakteerit paljastavat biologisen iän

Tutkijat ovat löytäneet suolibakteereja, joita voidaan käyttää ikääntymiseen liittyvien sairauksien tutkimiseen.

Suoliston pieneliöt seuraavat tiiviisti elimistön vanhenemista, kävi ilmi tutkimuksessa, joka tehtiin yhdysvaltalaisessa Insilico Medicine -biotekniikkayhtiössä.

Siinä analysoitiin 1 165:ltä useasta eri maasta kotoisin olevalta ihmiseltä, mistä heidän suolensa bakteerikanta koostui.

Kartoituksessa selvitettiin 95 bakteerilajin esiintyvyys ja keskinäiset suhteet tarkasti.

Tarkat laskelmat paljastivat

Tutkijvvat käyttivät koneoppimista - algoritmin ja tilastollisen analyysin yhdistelmää - selvittäessään, mitä jokaiselta 1 165 koehenkilöltä löytyneet 95 bakteeria olivat.

© MICROSCOPY/SCIENCE SOURCE

Iän karttuessa Eubacterium hallii -lajin bakteerit runsastuvat suolessa.

90 prosentilla koehenkilöistä eli 1 075 henkilöllä analysoitiin suoliston bakteerikoostumus ja ikä, ja tietokone ”opetettiin” havaitsemaan niissä esiintyvät yhtäläisyydet.

Tämän jälkeen tietokoneeseen syötettiin loppujen 10 prosentin tiedot ikää lukuun ottamatta.

Iän laskeminen jätettiin tietokoneen tehtäväksi. Se selvisi siitä - suhteellisen suurella tarkkuudella.

Tietokone pystyi arvaamaan koehenkilöistä lopun 10 prosentin iän neljän vuoden tarkkuudella.

Ikään liittyvien sairauksien tutkiminen helpottuu

Kartoitetuista 95 bakteerilajista 39 osoittautui merkityksellisiksi ikää määritettäessä. Esimerkiksi Eubacterium hallii -bakteerien määrä kasvaa vuosien mittaan. Osa lajeista sen sijaan harvinaistuu sitä mukaa kuin henkilö vanhenee.

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan soveltaa sellaisissa tieteellisissä hankkeissa, joissa on tärkeämpää tietää ihmisen biologinen kuin fyysinen ikä.

Asialla on merkitystä muun muassa tutkittaessa eri sairauksien tai lääkkeiden vaikutusta vanhenemisprosesseihin.

Monestihan juuri terveyden menetys jouduttaa kehon rappeutumista ja hoito saattaa jopa kiihdyttää sitä. Suolen bakteerikannasta voidaan nyt tehdä luotettava tilannearvio.