Shutterstock

Sormien naksauttelu voi löysentää niveliä

Onko sormien naksuttelusta jotakin haittaa? Miten ääni syntyy? Miten sorminivelet reagoivat vetämiseen?

Sormien naksuntaa on äänitetty. Ääninäytteitä analysoimalla on saatu selville, että naksahdus koostuu kahdesta erillisestä äänestä, jotka limittyvät.

Sitä, miten äänet syntyvät, ei tiedetä tarkasti. Tutkijoiden mukaan ääni saattaa johtua siitä, että luita yhdistävän nivelpussin sisältämä voide altistuu äkilliselle paineenmuutokselle, kun sormea vedetään tai työnnetään.

Kun luiden väli kasvaa, nivelpussiin syntyy alipaine. Tällöin sinne voi kehittyä pieni aukko tai ilmakupla, joka hajoaa muutamassa mikrosekunnissa.

Ehkä juuri tämä kuplan muodostumis- ja hajoamisprosessi saa aikaan naksahduksena aistittavat äänet. Myös jalkojen nivelistä voi kuulua naksahduksia.

Niitä esiintyy yleensä noustaessa nopeasti pystyyn kyykkyasennosta. Näiden äänten taustalla lienee jalkojen jänteiden asennonmuutos. Ääni syntyy tällöin samalla tavalla kuin kumilenkkiä näpsyteltäessä.

Sormien naksuttelusta voi tulla tapa. Kaikki eivät pidä siitä, ja onkin väitetty, että jatkuvasta naksuttelusta voi olla seurauksena nivelrikko ja -kipuja. Näyttöä sormien naksauttelun terveyshaitoista ei ole.

On kuitenkin mahdollista, että sorminivelten toistuva vetäminen ja vääntäminen aiheuttaa pitkällä aikavälillä nivelten löystymistä, mikä voi puolestaan vaikuttaa haitallisesti sormien toimintaan.