Shutterstock
Peniksen koko - keskimääräinen peniksen koko

Peniksen koko – Näin suuri on keskivertopenis ja maailman suurin penis

Koolla ei ole merkitystä, sanotaan. Silti monet miehet ovat hyvin kiinnostuneita sukuelimensä mitoista. Tieteen Kuvalehti vastaa klassisiin kysymyksiin miehen navanalusvarustuksesta.

Miehinen sukupuolielin, penis, pippeli, siitin, jorma, kyrpä. Rakkaalla lapsella on monta nimeä.

Olipa miehisen sukupuolielimen nimi sitten mikä tahansa, monet ovat kiinnostuneita sen pituudesta ja paksuudesta. Mutta miten suuri on keskivertopenis? Kenellä on pisin penis, ja voiko peniksen kokoa jotenkin kasvattaa?

Tämä artikkeli antaa vastauksen kaikkiin kysymyksiin miehisestä sukupuolielimestä.

Mikä on keskimääräinen peniksen koko?

Keskivertopenis on 13,12 senttiä pitkä erektiossa ja sen ympärysmitta on 11,66 senttiä.

Velttona keskivertopenis on 9,16 senttiä pitkä ja sen ympärysmitta on 9,31 senttiä.

Näin totesivat Lontoolaisen King’s College -yliopiston tutkijat kun he vuonna 2014 kokosivat tulokset 20 eri tutkimuksesta, joissa oli mitattu kaikkiaan 15 521 miehen peniksen koko. Mukana oli miehiä 16 maasta.

Tutkimukset valittiin isommasta joukosta, josta karsittiin pois epäluotettaviksi luokitellut. Epäluotettavina pidettiin muun muassa tutkimuksia, joiden otos oli liian pieni tai jotka perustuivat osanottajien itse ilmoittamiin mittoihin.

Tutkimus käsitti viisi eri mittaa: peniksen pituus erektiossa ja velttona, pituus velttona mutta venytettynä koko mittaansa ja peniksen ympärysmitta erektiossa ja velttona.

Pituus mitattiin peniksen tyvestä häpyluun päältä terskan kärkeen asti. Ympärysmitta mitattiin joko tyvestä tai peniksen keskeltä.

Brittitutkijoiden mukaan keskivertopeniksen mitat ovat seuraavat:

  • Pituus erektiossa: 13,12 senttiä
  • Pituus velttona: 9,16 senttiä
  • Pituus velttona venytettynä: 13,24 senttiä
  • Ympärysmitta erektiossa: 11,66 senttiä
  • Ympärysmitta velttona: 9,31 senttiä

Tutkivat myös laativat diagrammeja eri kokojen jakaumasta. Ylimmästä diagrammista käy ilmi muun muassa, että 85 prosentilla miehistä peniksen koko erektiossa on alle 15 senttiä.

Taulukko peniksen koosta – pituus ja ympärysmitta

Senttimetrit y-akselilla ja prosentit x-akselilla.

peniksen pituus-velttona

Peniksen pituus – velttona

Peniksen pituus – velttona ja venytettynä

Peniksen pituus – velttona ja venytettynä

Peniksen pituus – erektiossa

Peniksen pituus – erektiossa

peniksen ymparysmitta-velttona

Peniksen ympärysmitta – velttona

peniksen ymparysmitta-erektiossa

Peniksen ympärysmitta – erektiossa

Kenellä on maailman pisin penis?

Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan pisin penis on yhdysvaltalaisella Jonah Falconilla.

Hänen peniksensä pituus on velttona 24 senttiä ja erektiossa 34 senttiä. Ympärysmitta on 20 senttiä. Falconin mukaan häntä alkaa huimata, kun hän saa erektion.

Maailmanennätys on ollut Falconin hallussa vuodesta 1999, mutta vuonna 2015 hän sai haastajakseen meksikolaisen Roberto Esquivel Cabreran, jonka peniksen pituudeksi on ilmoitettu 48 senttiä.

Tosin lääkäri Jesus Muro, joka on tutkinut Cabreran peniksen tietokonekerroskuvauksella, on antanut lausunnon, jonka mukaan Cabreran peniksestä suurin osa on esinahkaa. Itse peniksen pituus on 16–18 senttiä. Esinahan pituus voi johtua siitä, että Cabrera on yrittänyt venyttää penistään teini-ikäisestä lähtien.

Kenellä on maailman lyhyin penis?

Lyhimmän peniksen haltijaa ei ole nimetty.

Vuonna 2014 USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa oli 1 661 miehen itse ilmoittamien mittaustulosten joukossa yksi nimettömänä esiintynyt mies, joka ilmoitti peniksensä kooksi erektiossa 4 senttiä.

Samassa tutkimuksessa viisi miestä ilmoitti peniksensä ympärysmitaksi erektiossa 3 senttiä.

Jos peniksen pituus venytettynä on alle 8,5 senttiä, se luokitellaan mikropenikseksi. Sellainen on tilastojen mukaan noin yhdellä miehellä 160:sta.

Mistä maasta löytyy pisin penis?

Pisin penis on yhdysvaltalaisella Jonah Falconilla.

Tutkimukset eivät viittaa siihen, että jossain tietyssä maassa asuvilla miehillä olisi suuri penis.

Joissakin aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu tuloksia, joiden mukaan afrikkalaisilla olisi keskimäärin pidempi penis kuin eurooppalaisilla ja aasialaisten keskimitta olisi pienempi kuin eurooppalaisten.

Nämä tulokset eivät kuitenkaan ole luotettavia. Vuoden 2014 kartoituksessa ei tullut esiin yhtään luotettavaa tutkimusta, joka olisi osoittanut eron peniksen koossa eri etnisten ryhmien välillä.

Tulos ei tarkoita sitä, etteikö eroja voisi olla, mutta tähänastisissa luotettavissa tutkimuksissa niitä ei ole löydetty. Toisaalta esimerkiksi afrikkalaisten miesten osuus tehdyissä tutkimuksissa ei välttämättä ole tilastollisesti edustava.

Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden miehistä on tehty vain kaksi tutkimusta. Niissa mitat vastasivat suunnilleen kansainvälisiä keskiarvoja.

Erektio - paisuvaiset
© Shutterstock

Onko penis lihas?

Miten peniksen saa kasvamaan?

Markkinoilla on iso joukko pillereitä, pumppuja ja muita tuotteita, joiden luvataan auttavan lisäämään peniksen kokoa.

Näiden tuotteiden tehoa ei ole yleensä osoitettu tieteellisesti luotettavilla tutkimuksilla. Toisaalta ei ole poissuljettua, että jotkin niistä voisivat vaikuttaa peniksen kokoon.

Esimerkiksi vitamiineja ja hormoneja sisältäviä valmisteiden tehoa ei ole osoitettu. Ne voivat päinvastoin olla haitallisia.

Myöskään niin sanotuilla penispumpuilla ei ole todettu olevan vaikutusta. Testissä, jossa käytettiin penispumppua kuusi kuukautta, ei todettu sen vaikuttavan peniksen kokoon millään tavalla.

Penispumppu - peniksen koko

Vaikka penispumppu ei vaikuta peniksen kokoon, siitä voi olla apua erektio-ongelmiin.

© Shutterstock

On myös esitetty, että jotkin fyysiset harjoitteet, joilla pyritään puristamaan verta peniksen tyvestä kohti terskaa, lisäisivät peniksen kokoa. Tästä ei ole tieteellistä näyttöä.

Sen sijaan ryppyjen silottamiseen käytetyn botox-hermomyrkyn on yhdessä tutkimuksessa havaittu lisäävän peniksen pituutta velttona, koska se estää peniksen kudosta vetäytymästä kokoon.

Peniksen koko - botox

Botox-ruiske voi lisätä peniksen kokoa veltossa olotilassa.

© Shutterstock

Myös laitteilla, jotka venyttävät penistä, on havaittu tiettyä vaikutusta. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että venyttäminen lisää peniksen pituutta velttona ja venytetyssä tilassa.

Kokeessa, johon osallistui 21 miestä, havaittiin, että kun venytyslaitetta käytettiin kuuden kuukauden ajan neljä tuntia päivässä, peniksen pituus velttona kasvoi 2,3 senttiä ja venytettynä 1,7 senttiä.

Penistä voidaan yrittää pidentää myös kirurgisilla toimenpiteillä. Pituutta voidaan lisätä muun muassa katkaisemalla häpyluun ja peniksen välisiä siteitä ja siirtämällä penikseen rasvakudosta tai rustoa.

Jotkin menetelmät näyttävät voivan lisätä peniksen kokoa, mutta yleisesti ottaen tieteellisiä todisteita pidennyskeinojen tehosta ei ole, ja moniin niistä liittyy pitkäaikaisten vaurioiden riskejä.

Milloin peniksen kasvu lakkaa?

Peniksen pituus ja paksuus alkaa kasvaa murrosiässä noin 12–13 vuoden iässä.

Kasvu jatkuu läpi murrosiän. Joillakin murrosikä voi jatkua noin 20-vuotiaaksi.

Se, miten nopeasti penis kasvaa murrosiässä, on yksilöllistä.

Vuonna 2010 on tehty tutkimus, jonka mukaan penis kasvaa keskimäärin 1,3 senttiä vuodessa 11–15 vuoden iässä. Kasvu jatkui tutkimuksen mukaan sen jälkeenkin mutta hitaampana.

Mikä määrää peniksen koon?

Brittitutkijoiden vuonna 2014 tekemässä kartoituksessa selvitettiin myös peniksen koon yhteyttä muihin tekijöihin, kuten etniseen taustaan, koko ruumiin pituuteen ja kengännumeroon.

Peniksen koko suhteessa koko ruumiin mittoihin

Jotkin tutkimukset ovat viitanneet siihen, että pitkillä miehillä on myös muita pidempi penis, mutta tekijöiden tilastollinen yhteys on heikko.

Yhteyttä ruumiin painon tai painoindeksin ja peniksen pituuden välillä on vaikea osoittaa.

Joissakin tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että miehillä, joilla on keskimääräistä suurempi paino tai painoindeksi, on myös keskimääräistä suurempi penis. Toisaalta toiset tutkimukset ovat osoittaneet, että yhteys on juuri päinvastainen tai että tekijöiden välillä ei ole mitään yhteyttä.

Peniksen koko suhteessa käsien ja jalkojen kokoon

On olemassa yksi tutkimus, jossa on havaittu heikko tilastollinen yhteys jalkojen koon ja peniksen koon välillä. Toisessa tutkimuksessa taas ei löydetty merkkejä tällaisesta yhteydestä.

Myös sormien ja peniksen koon yhteyttä on selvitetty. Yhden tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että miehillä, joiden nimetön on pidempi kuin etusormi, on keskimääräistä pidempi penis.

Sormien ja peniksen pituuden yhteys saattaisi selittyä siitä, että molempia ohjaa sikiöaikainen testosteronin eritys.

Peniksen koko ja nenä

Kioton lääketieteellisen yliopiston tutkijat ovat havainneet yhteyden nenän ja peniksen koon välillä. Tutkimuskohteena oli 26 äskettäin kuollutta japanilaismiestä, joiden ikä oli 30–50-vuotta.

Tutkijat mittasivat ruumiiden eri osia, muun muassa peniksiä venytetyssä tilassa. Tuloksesta saatiin arvio, miten pitkä penis oli ollut erektion aikana miesten eläessä.

Mittauksissa paljastui yhteys kahden ruumiinosan välillä, mikä viittaa siihen, että peniksen koko ei ehkä riipukaan iästä, pituudesta tai painosta, vaan perimästä.

Syy nenän ja peniksen koon yhteyteen ei vielä ole selvillä. Sen tutkijat aikovat selvittää seuraavaksi.

Peniksen koko - patsas
© Shutterstock

Antiikissa suosittiin pieniä peniksiä

Pitävätkö naiset isosta peniksestä?

Naisten mieltymyksiä peniksen koon suhteen on yritetty selvittää monissa tutkimuksissa. Osassa on saatu viitteitä siitä, että koolla on merkitystä naisille.

Vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa pyydetettiin 105:tä naista arvioimaan 53:n tietokoneella luodun mieshahmon miellyttävyyttä. Hahmot olivat erilaisia niin pituuden, ruumiinrakenteen kuin peniksen koonkin osalta.

Tulosten mukaan naisten silmää miellyttivät eniten mieshahmot, joilla oli leveät hartiat ja kapea lanne. Suuri penis oli enemmän naisten mieleen kuin pieni, etenkin pitkillä miehillä.

Toisessa, vuonna 2015 tehdyssä kokeessa tutkijat pyysivät 75:tä naista antamaan lausuntonsa 33:sta erikokoisesta 3d-tulostimella tuotetuista peniksestä.

Tutkimuksen mukaan naiset pitivät peniksistä, jotka olivat hieman keskivertoa isompia, mutta mieltymys riippui myös naisten parisuhteen laadusta.

Pitkäaikaisessa suhteessa olevat naiset valitsivat mieluiten peniksen, joka oli keskimäärin 16 senttiä pitkä ja jonka ympärysmitta oli 12,2 senttiä. Sen sijaan yhden illan suhteita etsivien valinta oli keskimäärin 16,3 senttiä pitkä ja ympärysmitaltaan 12,7 senttiä.

84 prosenttia naisista on tyytyväisiä kumppaninsa penikseen

Suuressa kyselytutkimuksessa, johon osallistui 52 031 heteroseksuaalista naista vuonna 2006, saatiin tulokseksi, että ylivoimaisesti suurin osa naisista oli tyytyväisiä oman kumppaninsa peniksen kokoon.

67 prosenttia vastaajista arvioi, että heidän kumppaninsa penis oli keskikokoinen. 27 prosenttia arvioi kumppaninsa varustuksen suureksi. Vain 6 prosenttia piti kumppaninsa penistä pienenä.

Kun naisilta kysyttiin, olivatko he tyytyväisiä kumppaninsa peniksen kokoon, 84 prosenttia vastasi myöntävästi. 14 prosenttia olisi toivonut kumppanille isomman peniksen, ja 4 prosentille olisi riittänyt pienempikin.