Onko kaikilla erilaiset sormenjäljet?

Jopa identtisillä kaksosilla, joilla on samanlainen perimä, voi olla erilaiset sormenjäljet. Sormenpäiden kuviointi muodostuu nimittäin sikiöaikana aivan satunnaisesti.

© Karen Kasmauski/Getty Images

Myös samasta hedelmöityneestä munasolusta kehittyneillä kaksosilla, jotka eivät eroa perimältään toisistaan, on poikkeuksetta yksilölliset sormenjäljet. Tästä syystä sormenpäitä pidetään yleisesti luotettavina tunnisteina esimerkiksi passeissa ja rikostutkinnassa.

Sormenjälki ei muutu

Siitä huolimatta, että perintötekijät ohjaavat uurteiden muodostumista sormien ihoon, lopputuloksesta tulee yksilöllinen, koska viimeisen silauksen antavat sikiöaikaiset tapahtumat.

Kolmannen ja neljännen raskauskuukauden aikana sormien kärkiosat pöhöttyvät tyynymäisiksi. Sormenpäiden jatkaessa kasvuaan tyynyt ikään kuin imeytyvät niihin ja iho poimuttuu.

Tapahtumasarjan etenemistahdissa on sekä sormi- että yksilökohtaisia eroja, jotka selittävät kuvioiden vaihtelun.

Onko sinun sormenjälkesi ainutlaatuinen?

Tilastollinen todennäköisyys, että kahden ihmisen sormenjäljet muistuttavat erehdyttävästi toisiaan, on hyvin pieni.

Kaksien samanlaisten sormenjälkien löytämiseksi pitäisi käydä läpi kaikki yli seitsemän miljardia ihmistä.

Sormenjäljet voidaan jakaa kolmeen tyyppiin

Henryn luokittelujärjestelmässä sormenjäljillä on kolme perusmallia, jotka perustuvat sormenpäiden kohoumien kulkutapaan. Yksityiskohdat ratkaisevat, onko ihon kuvio silmukkamainen, pyörteinen vai kaareva.