Shutterstock

Nuoruudesta on etua ensisynnyttäjälle

Ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut länsimaissa. Voidaanko jotain ikää pitää biologisesti parhaana synnyttämisen kannalta?

Ihminen on muiden nisäkkäiden tapaan tarkoitettu lisääntymään melko pian sukukypsyyden saavuttamisen jälkeen. Länsimaalaisilla tytöillä kuukautiset alkavat keskimäärin 13 vuoden iässä, ja keho aikuistuu lopullisesti 16–18 vuoden iässä. Vaikka murrosiän jälkeiset vuodet ovat biologisessa mielessä parasta aikaa suvunjatkamiselle, harva nuori nainen on tuolloin henkisesti kypsä huolehtimaan jälkeläisestä ja muuttamaan omaa identiteettiään lapsesta äidiksi.

Tilanne pysyy raskauden ja synnyttämisen kannalta ihanteellisena aina noin 25 vuoden ikään asti. Mitä vanhempi nainen on, sitä vaikeampaa hänen on tulla raskaaksi. Myös keskenmenon ja kohdun ulkopuolisen raskauden riski kasvaa vuosien mittaan. Samalla synnytyksen aikaiset komplikaatiot yleistyvät.

Tilastojen valossa iäkkäiden ensisynnyttäjien synnytykset kestävät pitempään kuin nuorten. Myös keisarileikkaukset ja hätäsektiot ovat yleisempiä varttuneiden kuin heitä nuorempien ensisynnyttäjien keskuudessa. Munasolujen laadulla on suuri merkitys raskauden onnistumiselle.

Munasoluihin voi syntyä vuosien varrella erilaisia geenivirheitä. Miehen iällä ei sen sijaan näytä olevan yhtä suurta vaikutusta siittiöiden laatuun, koska siittiöitä syntyy jatkuvasti. Siten vanhan miehen siittiöt ovat laadultaan yhtä hyviä kuin nuorenkin. Stakesin keräämien tilastotietojen mukaan viime vuonna suomalaisten ensisynnyttäjien keski-ikä oli 27,8 vuotta ja kaikkien synnyttäjien tasan 30 vuotta.

Alle 20-vuotiaiden synnyttäjien osuus oli 2,9 prosenttia ja yli 35-vuotiaiden 19,4 prosenttia.