Shutterstock

Mistä ässävika johtuu?

Ässävian taustalla on usein fysiologiset syyt, mutta Espanjan espanjassa se on normaali äänne.

S-vika eli vaikeus tuottaa s-äänne on yleistä puhumaan opettelevilla pikkulapsilla. Osalle se kuitenkin jää puheviaksi pikkulapsivaiheen jälkeenkin.

S-vian syynä voi olla myös liian kireä kielijänne. Silloin s-äännettä ei voi tuottaa oikein.

© Science Picture Library

Myös lespaamiseksi ja sammaltamiseksi nimitetyn ääntämisvirheen taustalla on se, että ilmavirta ei syystä tai toisesta pysy s:n tuottamisen vaatimassa kielen kourussa vaan karkaa esimerkiksi kielen reunoilta takahampaiden väliin. Silloin kuuluu pelkkää suhinaa.

Syynä voi olla myös kielen liikkeitä rajoittava kireä kielijänne, hampaiden väärä asento tai sijainti tai suulakihalkio.

On myös mahdollista, että ihminen ei pysty käyttämään ääntöelimistöä oikein.