Mistä aavekivut tulevat?

Aavekipu tuntuu raajassa, jota henkilöllä ei enää ole. Aiemmin luultiin, että aavekivut johtuvat tuhoutuneista hermonpäistä, mutta nyt tiedetään, että kivut syntyvät myös muualla elimistössä.

Aavekivut

Aavekipu eli haamusärky on kipua, joka vaikuttaa tuntuvan olemattomassa raajassa, kuten amputoidussa jalassa.

Ennen luultiin, että tunne syntyy raajan tyngän hermonpäissä, mutta nykytiedon mukaan se syntyy myös aivoissa ja selkäytimessä.

Näin aavekivut syntyvät

1. Vahingoittuneet hermonpäät käden tyngässä tuottavat hermoimpulsseja sattumanvaraisesti. Normaalisti hermoimpulssit syntyvät ulkoisesta aistiärsykkeestä.

2. Käden tyngästä tulevien hermojen toisessa päässä selkäytimessä erittyy välittäjäaineita, jotka herkistävät selkäytimen ratoja niin, että raajan amputoinnin jälkeen ne reagoivat heikkoihinkin signaaleihin.

3. Aivojen hermosolut välittävät selkäytimestä tulleet signaalit edelleen alueelle, joka ennen sääteli käsivarren tuntoaistimuksia. Vaikka alue on omaksunut uusia tehtäviä, osa kädestä tulevista hermoyhteyksistä on yhä jäljellä.

Musiikki voi lievittää aavekipuja

Musiikilla on todettu olevan aavekipuja hillitsevä vaikutus. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että sävelet ovat joissakin tapauksissa tehokkaampia kuin perinteiset lääkkeet. Kivunlievityksen kannalta ei kuitenkaan ole yhdentekevää, mitä musiikkia soitetaan.

Lue lisää artikkelista: