Miksi vatsassa tuntuu olevan perhosia?

© Photo by Boris Smokrovic on Unsplash

Ihmisen hermojärjestelmä koostuu kahdesta osasta. Toiseen osaan ihminen pystyy vaikuttamaan, kun taas toinen, niin sanottu autonominen hermojärjestelmä, on tahdosta riippumaton. Kun ihminen vastaanottaa aistimillaan esimerkiksi kuulo- tai näköärsykkeitä ympäristöstään, ne välittyvät aivoihin sähkökemiallisina signaaleina, joita aivot työstävät. Jos tavallisten aistihavaintojen lisäksi tuntuu perhosia vatsassa, polvet tärisevät tai sydän tykyttää, se johtuu siitä, että osa signaaleista vä-littyy aivoista autonomiseen hermojärjestelmään. Oireiden syytä ei varmasti tiedetä, mutta niiden tarkoitus on ehkä kohdistaa ihmisen huomio tiettyyn tunteeseen. Jännitys tai odotus voivat tuntua esimerkiksi perhosina vatsassa ja peloissaan olevan sydän lyö tavallista nopeammin. Joskus fyysiset tuntemukset ovat hyvin voimakkaita ja vaikeita tulkita. Silloin puhutaan somatoformisista eli elimellisoireisista autonomisista häiriöistä, jotka voivat olla invalidisoivia.