Shutterstock

Miksi krapula pahenee iän myötä?

Nyt kun olen tullut vanhemmaksi, kosteat juhlat vaativat jälkikäteen usean päivän levon. Mistä se johtuu?

Tutkijoiden on vaikea sanoa tarkkaan, miksi krapula tuntuu vanhempana pahemmalta. Osa selitystä näyttää kuitenkin piilevän elimistön kyvyssä hajottaa alkoholia.

Iän myötä aineenvaihdunta hidastuu. Sen seurauksena painoa kertyy helpommin ja kyky hajottaa alkoholia heikkenee hieman.

Alkoholin hajoaminen tapahtuu pääosin maksassa, jonka entsyymit muuntavat aluksi alkoholin asetaldehydiksi – yhdisteeksi, joka on 10–30 kertaa niin myrkyllistä kuin alkoholi. Onneksi maksa tuottaa myös aldehydidehydrogenaasi-entsyymiä, joka muuntaa myrkyllisen asetaldehydin vaarattomaksi asetaatiksi.

Alkoholin ja asetaldehydin hajoamisnopeudella on kuitenkin rajansa.

Vanha keho on kuiva keho

Ihminen polttaa tunnissa keskimäärin noin yhden alkoholiannoksen eli 12 grammaa sataprosenttista alkoholia. Jos juodaan tätä enemmän, asetaldehydin määrä elimistössä kasvaa, mikä aiheuttaa krapulana koettuja oireita.

Iän myötä maksaentsyymien aktiivisuus heikkenee, minkä vuoksi elimistön kyky hajottaa asetaldehydiä pienenee merkittävästi.

Ikääntyneessä elimistössä on lisäksi vähemmän nestettä kuin nuoressa elimistössä. Alkoholin ja asetaldehydin pitoisuus nousee nopeasti korkeammaksi kuin nuoremmilla, millä voi olla oma osansa siihen, miten rankalta seuraavan päivän krapula tuntuu.