Shutterstock
sormenjälki, koodi

Miksi jokaisella on omanlaisensa sormenjäljet?

Kaikki sormenjäljet ovat erilaisia. Miten on mahdollista, että maailmassa on 7,9 miljardia sormenjälkeä, joista yhdetkään eivät ole keskenään samanlaisia?

Sormenpäiden uurrekuvio syntyy jo sikiönkehityksen aikana. Vaikka valtaosa sen ominaisuuksista johtuu varmasti geenien vaikutuksesta, esimerkiksi identtisillä kaksosilla, joilla on sama perimä, ei ole täysin yhtenevät sormenjäljet.

Siksi voidaan sanoa, että kuvio muodostuu ainakin osittain sattumanvaraisesti. Kun sikiö on noin kymmenen viikon ikäinen, kasvavien sormien kärjet paisuvat tyynymäisiksi. Kudokseen muodostuu verisuonia ja hermoja.

Tämän vaiheen jälkeen sormet jatkavat kasvuaan niin, että ne ikään kuin nielaisevat tyynyn. Kun tämä on tapahtunut, sormenpäiden iho poimuttuu sormenjälkikuvioksi. Geenit määräävät – joidenkin kohdussa vaikuttavien ympäristötekijöiden ohella – tapahtumasarjan kulun yksityiskohdat.

Koska eri vaiheiden ajoituksessa on yksilöllisiä eroja, kahdella eri ihmisellä ei voi olla samanlaisia sormenjälkiä. Jos esimerkiksi sormenpäiden iho alkaa poimuttua jo ennen kuin paisunut osa on imeytynyt muuhun sormikudokseen, sormenjäljistä tulee hyvin kiharaiset.

Myöhemmin syntyvät uurteet ovat loivakaarteisempia. Sormenpäiden uurteisuudella uskotaan olevan myös käytännön merkitystä. Lieväkin ihon epätasaisuus lisää kitkaa eli liikevastusta, joten se parantaa tartuntaotteen pitävyyttä. Lisäksi poimutuksen ansiosta iho antaa hieman myöten.