Miksi haukottelu vaikuttaa kuuloon?

Haukotellessa korvat menevät joskus lukkoon eikä vähään aikaan kuule kunnolla. Miksi näin tapahtuu?

Kid yawning at concert

Ääni on ilmassa liikkuvia paineaaltoja. Kantau-tuessaan korvakäytävään paineaallot saavat tärykalvon värähtelemään. Tärykalvo on kiinni vasaraluun varressa. Vasara välittää värähtelyn muihin kuuloluihin, joista se kulkeutuu nesteen täyttämään simpukkaan ja sieltä hermoimpulssina kuulohermon kautta aivoihin.

Tärykalvo voi värähdellä vapaasti vain silloin, kun ilmanpaine sen molemmilla puolilla on suunnilleen sama. Korvakäytävä on avoin, joten siellä vallitsee sama paine kuin ulkoilmassa. Sisäkorvassa sen sijaan ilmanpaine ajan mittaan laskee, kun ilmamolekyylit kulkeutuvat kudoksissa kiertävään vereen.

Paineentasaus tapahtuu sisäkorvan ja nielun yhdistävän korvatorven kautta. Korvatorvi on normaalisti kiinni, mutta haukotellessa se avautuu hetkeksi. Avautumisen saa aikaan muun muassa tärykalvon jännittäjälihas. Kun se jännittyy, tärykalvo ja kuuloluut lukittuvat. Siksi tärykalvo ei värähtele ja kuulo heikkenee siksi aikaa, kun haukotus jatkuu.

Lihas kiristää tärykalvon

Yleensä korvatorvi (5) on tukossa, mutta haukotus avaa sen hetkeksi, mikä tasaa välikorvan paineen. Avautumista ohjaa tärykalvon (1) jännittäjälihas, joka samalla kiristää tärykalvon ja lukitsee vasaraluun(2).

<p
Supistuessaan tärykalvon jännittäjälihas estää tärykalvoa ja vasaraa liikkumasta normaalisti.</p