Shutterstock
Silmän kehälihas

Mikä kehon lihas on nopein?

Ihmisen nopein lihas voi supistua kymmenesosasekunnissa – ja harjaantuu itsestään.

Ihmiskehon nopein lihas on silmän kehälihas, musculus orbicularis oculi, joka muodostaa kummankin silmän ympärille lihasrenkaan ja auttaa liikuttamaan silmäluomia, kun esimerkiksi silmiä räpytetään.

Lihasta voidaan supistaa tietoisesti, mutta se supistuu myös itsestään räpytysrefleksissä, joka syntyy, kun vaikkapa sormi lähestyy silmää tai kirkas valo kohdistuu mustuaiseen.

Räpytysrefleksillä on silmää vammoilta ja vaurioilta suojeleva tehtävä, ja todennäköisesti juuri siksi kehälihas reagoi hyvin nopeasti.

0,1 sekuntia

Silmän kehälihas, musculus orbicularis oculi, voi supistua kymmenesosasekunnissa, ja se on siten kehon nopein lihas.

Kehälihas osallistuu myös tavalliseen silmien räpyttelyyn, joka muun muassa puhdistaa silmän pintaa ja voitelee sarveiskalvoa kyynelnesteellä. Kuivasilmäisyys voi olla terveysongelma.

Silmien räpyttäminen ei ole kuitenkaan aina vain niiden suojelemista tai huoltamista.

On muun muassa havaittu, että silmiä räpytetään usein siinä vaiheessa, kun katsetta siirretään. Tämä käy selvästi ilmi silloin, kun joukko ihmisiä seuraa samaa urheilutapahtumaa tai katsoo samaa elokuvaa: kaikki räpyttävät silmiään yhtä aikaa, koska he siirtävät katsettaan samanaikaisesti.

Tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta pidetään mahdollisena, että kehälihas osallistuu tavalla tai toisella silmän liikuttamiseen.

Silmien räpyttelyssä on yksilöllistä vaihtelua. Nuoret naiset räpyttävät silmiään keskimäärin 19 kertaa minuutissa, mutta vastaava samanikäisten miesten luku on 11. Naiset eivät kuitenkaan sulje silmiään aina täysin räpyttäessään niitä.

Silmien räpyttelyn on havaittu hidastuvan vanhemmiten.